תחום פדגוגי

 

להלן התכנים בהם פועל המרכז הפדגוגי:

המיזם המשותף כולל יזמות ופעילויות: