סיפורים מהשדה

 

רשת האינטרנט היא כיום סוכן התקשורת ומקור המידע המשמעותי ביותר. יחד עם היתרונות הרבים הטמונים בלחיצת עכבר, קיימת ברשת בעייתיות הנובעת מחוסר בקרה ופיקוח על המידע. לשם התנהלות מושכלת ובטוחה ברשת הסטודנטים והמדפים משלבים בתוכנית העבודה במכללה פעילויות חינוכיות וזאת על מנת לחשוף את הסטודנטים והתלמידים בשדה לכללי גלישה בטוחה ונבונה ברשת. כמו-כן, מתקימים ימים מרוכזים בבתי הספר ליידוע והדרכה אודות הסכנות ברשת ואפשרויות סינון האתרים.
 

השנה זו השנה השלישית בה אנו מקיימים ימי עיון, ימים מרוכזים בבתי הספר בנושא שימוש נבון באינטרנט בטוח. ימים אלה נקראים ימי שיא לפעילות בנושא בבית הספר ומטרתו למקד את תשומת הלב החינוכית והציבורית לגלישה נבונה ובטוחה ברשת.

תמונות מתוך פעילות בבית הספר עם הילדים בכיתת המחשבים