תחום מחקרי

 

מחקר משותף עם איגוד האינטרנט הישראלי

שאלות המחקר - שלב א' שנה ראשונה
1) מהם השימושים שעושים סטודנטים במכללה להכשרת מורים באינטרנט.
2) מהם עמדות הסטודנטים במכללה להכשרת מורים כלפי שימוש באינטרנט.
3) מהם השינויים בעמדותיהם של סטודנטים במכללה להכשרת מורים, בעקבות תכניות התערבות המדגישות את חשיפתם ופעולותיהם השונות בין עמיתים ועם תלמידי בתי הספר בנושא שימוש נבון באינטרנט. (בעקבות תוכניות לימוד המכוונות שימוש נבון באינטרנט).

הליך המחקר
לאחר קבלת אישור לביצוע המחקר, חולקו הסטודנטים לפי מספר תוכניות ההתערבות שהופעלו במהלך המחקר לחמש קבוצות (כמבואר לעיל ב"שיטת המחקר"). בכל הקבוצות הועברו בשיעור הראשון השאלונים הבאים:שאלון פרטים אישיים, שאלון תפיסות ועמדות כלפי שימוש באינטרנט. לאחר העברת השאלונים החלה תכנית ההתערבות, במסגרתה התנסו הסטודנטים בדרכים שונות בהכרות עם האינטרנט. בסיום תוכניות ההתערבות הועבר שאלון רפלקציה. העברת שאלון זה נועדה לבחון האם יש שינוי בהתנהגות כפי שהסטודנטים דיווחו לאחר תוכניות ההתערבות השונות.

ביצוע ראיונות
במהלך ההתערבות יתקיימו ראיונות מדגמיים עם 15-10 סטודנטים מכל קורס. המטרה היא לבדוק כיצד הסטודנטים תפסו את האינטרנט והאם תפיסה זו אכן תואמת את ציפיותינו במחקר. בנוסף לראיון, יועבר שאלון שמטרתו לברר באיזו מידה חיזקה בהם תכנית ההתערבות את הרצון להמשיך ללמוד אודות האינטרנט ולהעביר תוכניות לתלמידים בבתי הספר לעודד אותם להפעלת תוכניות התערבות בשטח. 

תקצירים ומאמרים שהופיעו בכתבי עת ובכנסים