תחום טכנולוגי

מרכז פתוח תומך בסטודנטים ובמרצים בשימוש בכלי למידה והוראה מקוונים ומגוונים כגון: HighLearhn, Moodle, Interwise