תחום פדגוגי

להלן התכנים בהם פועל המרכז הפדגוגי:

המיזם המשותף כולל יזמות ופעילויות: