על הגשר

"על הגשר" הינה תכנית להכשרת אנשי מקצוע לעיבוד הלם מעבר בין תרבותי ולבניית רשת קהילתית תומכת משפחה והורות במעבר תרבותי.
הלמידה הינה בעברית, ההנחיה בקבוצות ההורים נערכת בשפת אמם של העולים.

מטרת המפגשים: להפגיש את ההורים עם מקורות הכוח והיכולת ולהחזיר להם את תפקידם ההורי הנוכח.