אבניים - ספריית תיאורי מקרה ודילמות חינוכיות

אבניים - ספריית תיאורי המקרים של מכללת סמינר הקיבוצים הנה אחד מצמתי המפגש והשיתוף של קהילת החינוך בישראל. תיאורי מקרים בספריה נכתבו על ידי אנשי חינוך מכל רחבי מערכת החינוך בארץ, ומשקפים את המציאות החינוכית והאנושית המורכבת, כפי שנתפסת בעיניהם של אנשי השטח הפועלים בה.

מה הם תיאורי מקרה?

אחת הדרכים ללמידה מניסיון היא הצגת תיאורי מקרים (case studies) ודיון בהם. תיאורי מקרים מתארים אירועים בודדים מתוך השדה המקצועי של אנשי חינוך ומדגימים את מורכבות הפרקטיקה החינוכית ואת האופן שבו מקרה פרטי עשוי לייצג נושאים רחבים ואוניברסאליים יותר.
תיאורי המקרים מכילים תיאור נרטיבי של אירוע: דילמה חינוכית, הקשר ורקע כללי להתרחשות וניתוח רפלקטיבי של הדברים. 

הקטגוריות של תיאורי המקרה

אבניים - לוגו חינוך ודרכי הוראה אבניים - לוגו הוראת תחומי דעת אבניים - לוגו ניהול בתי ספר
אבניים - לוגו ייעוץ והדרכה אבניים - לוגו פיקוח על בתי ספר אבניים - לוגו חינוך מיוחד
אבניים - לוגו המגזר הערבי אבניים - לוגו המגזר הממלכתי דתי אבניים - לוגו גני ילדים

 
כיצד ניתן להשתמש בתיאורי מקרה ללמידה ולפיתוח מקצועי?

תיאור מקרה הוא טקסט בעל עוצמה רבה, שניתן להשתמש בו באופנים שונים: כפתיח לדיון על סוגיה טעונה שמעסיקה צוות או קבוצת אנשי מקצוע, כאמצעי להתבוננות לעומק באירוע מקצועי טעון, תוך פריסת כל ההיבטים ונקודות המבט, ועוד. בעזרת תרבות של שיתוף ודיון בתיאורי מקרים ועם מעט הכנה ובעזרת מתודולוגיות דיון בסיסיות, ניתן להעמיק ולהעשיר את עבודת הצוות.