שיח פדגוגי מיטבי (דרגה 9)

רציונל התכנית

ההתמחות נועדה להכשיר מורים כאנשי מקצוע רפלקטיביים אשר בנוסף לתפקידי ההוראה שלהם אחראים גם על קידום הקהילה המקצועית שלהם.  לשם כך יושם דגש על בניית  קהילת מורים ומחנכים משמעותית, הקניית ידע מעשי להובלת קהילות מקצועיות לומדות ויוצרות בתוך בתי הספר, תיעוד וניתוח העבודה החינוכית שתסייע לבחון שני רכיבים מרכזיים בעבודת ההוראה:   

  • 1. רכיב התוצר אשר מתייחס למה שהמורה השיג / למד בתום התהליך
  • 2. רכיב התהליך שהוא המטרה העיקרית של כלי התיעוד המאפשרים למורה לחקור את הפרקטיקה שלו.
    כל זאת על מנת להשפיע על תהליכי ההוראה של המורים, דבר שיוביל לשיפור תהליכי הלמידה של התלמידים בבתי הספר.

מטרות

  • פיתוח הכישורים, המומחיות והיכולות הנדרשות בתחום החונכות והליווי שיתרום להעצמת דפוסי חשיבה פדגוגיים וטיוב ההוראה המתייחס לדרכי הוראה מיטביות ואפקטיביות שהוכחו כדרכי הוראה מקדמות ובעלות יכולת ליצור שינוי בקרב הלומדים.
  • פיתוח יכולת המורה החונך לחנוך, לסייע ולהעצים ממלאי תפקידים אחרים בתפקידי ריכוז, ניהול, הנחייה, הדרכה, ליווי והובלה בשלבי כניסתם לתפקיד ובמהלכו לפי העניין והצורך.
  • העלאת תחושת המסוגלות העצמית, ההתפתחות האישית ויכולות היזמות של המורה תוך מיקוד בלמידה והתפתחות לאורך הקריירה כערך.
  • הכשרה, פיתוח ויישום יכולות רפלקטיביות בתהליכי התפתחות עצמית, תיעוד, הבנה וניתוח ההוראה.
  • פיתוח מיומנויות לחניכה אפקטיבית של מורים חדשים וותיקים בבית הספר תוך יצירת אמון אישי לקידום הפעילות החינוכית פדגוגית.

היקף התכנית: תכנית דו שנתית, 120 שעות (60 שעות כל שנה) 40 שעות עיוניות + 20 שעות  ליווי ותיעוד.

מועד ההשתלמות

שנה א' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17
שנה ב' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17

דמי רישום

בהתאם להוראות משרד החינוך – 130 ₪ אשר יוחזרו למשתלמים בתום שנתיים.

• בשאלות לענייני מעבר מדרגה לדרגה יש לפנות למשרד החינוך.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

למידע נוסף:
תמר גורן
Tamar.Goren@smkb.ac.il

רוני אייש-חמאם
Roni.Ayache@smkb.ac.il