מורים יוצרים מציאות חינוכית (דרגה 8)

רציונל התכנית

ההתמחות נועדה לפתח מורים בעלי ידע מקצועי המקדמים  את בתי הספר ואת עמיתיהם תוך פיתוח ידע מקצועי – יישומי מבוסס על חקר עצמי של פרקטיקות הוראה ועל מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם. 

העלאת המקצועיות מתייחסת גם לפיתוח מומחיות בבחינה, חקירה ומתן פתרונות לשאלות וסוגיות מתחום עבודתם. עוד נדרשים המורים להעשיר את הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר, תוך פרסום המהלכים והתוצאות בקרב העמיתים כך שהתוצרים יבואו לביטוי בעבודת המורה ובעבודת עמיתיו.

העיסוק במחקר מתאים כמעט לכל נושא או סוגיה בה מתלבטים אנשי החינוך בעשייה היומיומית שלהם על מנת להבינה לעומק, לקשר אותה לעבודתם בכיתה ובבית הספר ולמצוא דרכים לשפר את איכות תפקודם. עצם העיסוק שמטרתו להבין לעומק את העשייה האישית והבית ספרית של אנשי החינוך הפועלים במצבים דומים מהווה אמצעי רב עוצמה לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.

מטרות

  • פיתוח מומחיות של מורים לחקור שאלות מתחום עבודתם השוטפת
  • העשרת הידע העיוני, האקדמי והמחקרי בתחום הנחקר תוך פרסום ממצאיו ומהלכיו בקרב עמיתים ובקרב הקהילה המקצועית.
  • פיתוח יכולת המורה להיות שותף פעיל בניתוח ובפיתוח שדה החינוך מתוך הבנה מעמיקה של תהליכים, דילמות, שיקולי דעת ואפשרויות לפריצה מחשבתית יצירתית שתקדם שדה זה.

דרישות הלימודים

  • השתתפות פעילה
  • הגשת הצעה למחקר בתום השנה הראשונה
  • הגשת המחקר היישומי בשנה השנייה

היקף התכנית:

 תכנית דו שנתית,120 שעות (60 שעות כל שנה) 40 שעות עיוניות + 20 שעות  ליווי ותיעוד.

מועד ההשתלמות

שנה א' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17
שנה ב' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17

דמי רישום: בהתאם להוראות משרד החינוך – 130 ₪ אשר יוחזרו למשתלמים בתום שנתיים.

• בשאלות לענייני מעבר מדרגה לדרגה יש לפנות למשרד החינוך.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

למידע נוסף:
תמר גורן
Tamar.Goren@smkb.ac.il

רוני אייש-חמאם
Roni.Ayache@smkb.ac.il