חדשנות חינוכית (דרגה 7)

רציונל התכנית

ההתמחות  נועדה לפתח את היזמות החינוכית כאמצעי לפיתוח חשיבה חדשנית, רלוונטית ויישומית שמטרתה להשביח את עבודתו של המורה בכיתה ובבית-הספר.
בפיתוח היוזמה החינוכית ניתן לכלול כל תחום פעילות חינוכית המתאים למורה ואשר ניתן ליישום לאורך שנת לימודים בית ספרית כמו: פיתוח והפעלה של יחידת הוראה והוראתה; פיתוח והפעלה של תכנית התערבות חברתית בכיתה; פיתוח כישורי למידה בקרב תלמידים (במקצועות מסוימים או באופן כללי); פיתוח תכנית בית ספרית בנושאי אקלים בית ספרי; פיתוח מעורבות של תלמידים בקהילה; פיתוח יוזמה בנושאים כמו: זהירות בדרכים, בעלי חיים, גינה לימודית וכו'.
תכנית ההשתלמות המוצעת מיועדת למורים וותיקים המבקשים לפתח ידע מקצועי – יישומי, מבוסס מחקרים עדכניים מהארץ ומהעולם, ומעוניינים לרכוש כלים לחקר עבודתם.
תכנית הלימודים מבוססת על ההנחה כי ידע מקצועי מהווה את התשתית לחיזוק תחושת מסוגלות עצמית וכגורם מכריע בקידום מורים, הוראה ותלמידים. ייחודה של תכנית הלימודים במכללת סמינר הקיבוצים הוא בהעצמת המורים כמומחים רפלקטיביים בעלי ידע פדגוגי רחב ומעמיק.

מטרות

  • יזמות; חדשנות; השבחת עבודת המורה בבית הספר;
  • פיתוח יוזמה ויישומה תוך הבניה מושכלת של ידע המתייחס לתהליכים נדרשים להשגת תוצאות רצויות והערכת תרומתן ותיעודן;
  • יידוע ושיתוף גורמים אחרים בעלי עניין מקצועי בתחום החינוך ההוראה בבית הספר בו עובד המורה או מחוצה לו;
  • העמקת הלמידה העצמית, ההתמחות ומימוש היוזמות בתחום שנבחר על ידי המורה באמצעות מתודות המעידות על תהליכי ותוצרי למידה תוך שימוש בכלי תיעוד וניתוח;

דרישות הלימודים

  • השתתפות פעילה
  • תכנון ראשוני והגשת הצעה ליוזמה בתום השנה הראשונה
  • הגשת יוזמה בשנה השנייה

היקף התכנית

תכנית דו שנתית, 120 שעות (60 שעות כל שנה) 40 שעות עיוניות + 20 שעות  ליווי ותיעוד.

מועד ההשתלמות

שנה א' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17
שנה ב' - יום ראשון 16:15-19:30 אחת לשבועיים. תאריך פתיחה: 05.11.17

דמי רישום

בהתאם להוראות משרד החינוך - 130 ₪ אשר יוחזרו למשתלמים בתום שנתיים.

* בשאלות לענייני מעבר מדרגה לדרגה יש לפנות למשרד החינוך.

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר הנרשמים

תמר גורן
Tamar.Goren@smkb.ac.il

רוני אייש-חמאם
Roni.Ayache@smkb.ac.il