מיומנויות הנחיה חדשניות

משרד החינוך - מינהל חברה ונוער
מרכז הדרכה - מחוז מרכז

המפתח ל"ארגז הכלים" להעצמת החוויה החינוכית
מיומנויות הנחיה חדשניות לקידום למידה משמעותית בתחומי הדעת ובתחום החברתי

מוכר לאופק חדש ועוז לתמורה

מנחה: אסתי כהן

MA, מנחת קבוצות באמצעות אומנות ו-NLP, תראפיסטית בצבע ואומנות, מפתחת מתודות חדשניות להנחייה והובלת שינויים אירגוניים וחברתיים בצוותים וקהילות, מכשירה מנהלים לצמיחה אישית. בעלת ‘משאלות’ מקום ייחודי לסדנאות.

קהל יעד

אנשי חינוך בבתי הספר – מורים מקצועיים ומחנכים

רציונל התכנית

למידה משמעותית היא למידה אגב גילוי משמעות אישית, חדווה ויצירתיות. למידה שהיא רלוונטית לחייהם של התלמיד והתלמידה ושנוגעת בנימי נפשם ובנשמתם. למידה שמשולבים בה היבטים מגוונים של התנסויות ושל אמנויות והמתקיימת במרחבים מגוונים מעבר למרחב הכיתה.

במפגשים, נתנסה במגוון דרכים להנחיה יצירתית מתחומי האמנויות והטבע, אשר יוכלו לשמש אתכם בעבודתכם עם קבוצות תלמידים ונוער. המפגשים ירחיבו את רפרטואר ההתנסויות שלכם בחוויות למידה חושית בתחומי האסתטיקה השונים.

מועדים ומקום

ההשתלמות תתקיים בסמינר "שיין", רחוב קפלן 42 פתח-תקווה, בימי ג' , אחת לשבועיים בין השעות 16:15- 19:30.  7 מפגשים + מפגש מתוקשב. סה"כ 30 שעות לגמול השתלמות, הגמול מותנה בנוכחות ב-80 אחוז משעות ההשתלמות ובהגשת מטלה עם סיום ההשתלמות.

תכנית ההשתלמות

מפגש

תאריך

תוכן

1

14.11.2017

 • כלים להעמקת ההיכרות הבין-אישית בכיתה וגיבוש הכיתה כקבוצה.
 • עידוד ביטוי אישי במגוון דרכים בתחומי הדעת השונים ובכיתה כקבוצה חברתית.

2

5.12.2017

 • בירור אישי של ערכים ושל אמונות – הכנת מפת עולם אישית מחומרים ממוחזרים לייצוג רעיונות בתחומי הדעת.
 • הכרת מודלים מתחוםNLP  לבירור ערכים ואמונות אישיים.

3

2.1.2018

 • היכרות עם העצמי – דרך יצירתית להכרת התלמיד את החוזקות, את העוצמות ואת היכולות שבו.
 • מודל העצמה בשישה שלבים.
 • מודל שאילת שאלות – התנסות בשאילת שאלות המובילות להצלחה ולמימוש עצמי.

4

23.1.2018

המשחק כמתודה ללמידה ולהתנסות חברתית:

 • המשחק כטריגר לזיהוי ערכים.
 • הכרת משחקים המציפים שאלות ערכיות והתנסות בהם.
 • הכרת מודל לשיקוף ולהדהוד באמצעות משחק.
 • הרכבת סולם ערכים אישי וקבוצתי כמצפן במשחק.

5

13.2.2018

 • כלים לטיפול באקטואליה בכיתה או בקבוצה.
 • מיפוי דפוסי חשיבה לפי מודל הכובעים של דה בונו ותרגולם בעבודה קבוצתית.
 • מודל הכובעים כמסייע בפיתוח תקשורת בין-אישית אפקטיבית ומקדמת.

6

27.2.2018

 • הכרת דרכים לניהול דיון בכיתה ובקבוצה והתנסות בהן.
 • מתן כלים לחשיבה רפלקטיבית.

7

20.3.2018

 • מנדלה ככלי להתבוננות אישית וקבוצתית – התנסות חושית בצליל, במרחב ובצבע.
 • התערבויות מנחה: הדהוד, שיקוף, המשגה. 
 • הצגת תערוכה של כל תוצרי ההשתלמות.

8

ייקבע בהמשך

 • מפגש מתוקשב של שעתיים – מועד יתואם עם הקבוצה.