קהילת למידה לרכזי הערכה

קהילת למידה לרכזי הערכה מכהנים 
לימודי המשך לרכזי הערכה      
                                          

קהילת הלמידה לרכזי הערכה, הוא קורס המשך לידע שנרכש במהלך לימודי התואר השני בתכנית מדידה והערכה חינוכית ומטרתו לאפשר לרכזי הערכה לעסוק בחקר הפרקטיקה בבית הספר. הקהילה מאפשרת ניהול שיח מקצועי ורפלקטיבי סביב ההתנסויות בשדה כמו גם העמקה והתמקצעות בידע תיאורטי ומחקרי. קהילת למידה מחזקת תרבות מקצועית המעודדת שיתוף בידע, רפלקציה והתייעצות לשם שיפור העשייה של רכז ההערכה בית ספרו.

מטרות הקהילה:

 1. סיוע לרכז הערכה בגיבוש דפוסי עבודה פרופסיונאליים בראשית דרכו בתפקיד, תוך מתן תמיכה והעצמה מקצועית על ידי עמיתים ועל ידי המנחה המקצועי של הקהילה
 2. קידום למידה הדדית בין רכזי הערכה מבתי ספר שונים
 3. ליווי עבודת הרכז ההערכה בבית הספר ע"י מפגשים אישיים
 4. מתן מסגרת לביטוי וליבון קשיים, דילמות והצלחות

הנושאים:

 1. תיאום ציפיות, הצגת מטלת הסיכום ובניית מחוון להערכת המטלה
 2. הגדרת יעדים ותכנית עבודה לרכז בהתייחס ליעדי משרד החינוך ומתנ"ה
 3. הובלת צוות - מסגרות העבודה השונות עם צוותי ביה"ס ועקרונות לשיתוף פעולה
 4. אירועים בחיי היומיום - סימולציות ודיון שיסייעו להתמודדות של הרכז בסיטואציות שונות בעבודתו
 5. הצגת דוגמאות למהלכי הערכה שהובילו רכזות בביה"ס במהלך השנה ודיון בעקבות המהלכים שיוצגו
 6. קריאה מעמיקה וניתוח מקצועי לדוח המיצ"ב - ניתוח נתונים וממצאים ודרך להצגתם לצוות המורים
 7. הכוונה עצמית בלמידה – התנסות בבניית סדנאות לצוות ביה"ס להכרת הדרכים והכלים השונים לטיפוחה
 8. חשיפה למבדקים המעצבים שפותחו בראמ"ה ומהו תפקיד הרכז ותרומתו
 9. הפקת תועלת ממבדקים פנימיים-מיצ"ב ועוד..
 10. מהתיאוריה אל בית הספר ובחזרה: התנסות, מחקר פעולה בית ספרי
 11. התייחסות לנושאים נוספים שיועלו על ידי הרכזים והצגת דילמות מהשטח
 12. מעורבות רכז הערכה בנושאים שעל הפרק וביעדים בית ספריים - לדגמה 70 שנה למדינה.
 13. הל"ל - הערכה לשם למידה
 14. משוב מקדם למידה

 

הקהילה כוללת מפגשים פרונטליים, מפגשים וירטואליים ומפגשי ליווי אישי.

המפגשים הפרונטליים יתקיימו במכללת סמינר הקיבוצים, בימי ד', בין השעות 16:00-19:00.

סילבוס ופירוט לגבי אופן המפגשים יינתנו בהמשך על ידי מנחות הקורס.

לפרטים אודות התכנית - יש לפנות לגאדה דאבח, מנהלת גף (הערכת עובדי הוראה), הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה):  ghabbah.rama@education.gov.il

לפרטים טכניים לגבי התכנית ולגבי הרישום – יש לפנות לרוני אייש-חמאם, אחראית יומני ההשתלמות, התפתחות מקצועית, סמינר הקיבוצים: roni.ayache@smkb.ac.il


לרישום יש ללחוץ כאן