קורס הכשרת מנחים לחונכי סטאז' ומלווים להוראת אמנויות על-פי תיאוריית המערכות

תשע"ט

מנחה: ד"ר נירה על-דור

רציונל
כל חונך ומלווה הוא אינדיבידואל שסגנונו וצרכיו ייחודיים לו. תפקידם המרכזי של מכשירי החונכים והמלווים לסייע להם לזהות את הייחודיות הזו, להדגיש אותה ולסייע להם באמצעות העשרת ארגז הכלים האישי והמקצועי לנצל מודעות וכלים אלו לצמיחה, לביסוס הביטחון בתפקידם וליכולת ללוות ולהעצים את החונכים והמלווים. בתחומי האמנויות, שם הביטוי היצירתי עומד במרכז הלמידה, יש להכשרה זו משנה תוקף. חונכים ומלווים שיוכשרו לתפקידם באופן מיטבי יהיו מודעים למשמעות נוכחותם של המורים לאמנויות במערכת ויסייעו להם להשתלב, לבוא  לידי ביטוי ולקדם את תחומי האמנויות במערכת החינוך.

מטרות

  • להכשיר מנחי חונכים ומלווים למתמחים בהוראת האמנויות השונות בשנות עבודתם הראשונות במערכת החינוך, על פי המודל שנגזר מתיאוריית המערכות.
  • להעצים את המורים לאמנויות כמובילי תרבות וחינוך.
  • ליצור קבוצת שייכות נבחרת של אנשי מקצוע מנוסים ומעולים העוסקים בתחום הוראת האומנויות במערכת החינוך ובאמצעותם לשפר ולמקצע את התחומים הללו, כל תחום בפני עצמו וכל התחומים כמכלול.

אוכלוסיית יעד
חונכים למתמחים בתחומי האמנויות הרואים עצמם בעלי יכולת ועניין בהובלת קורס חונכים ומלווים.

מתכונת התכנית
קורס חד שנתי בהיקף של 60 שעות בסמסטר א' תשע"ט.
הלימודים יתקיימו במכללת סמינר הקיבוצים, ת"א, בשתי מודולות:

מודולה ראשונה - הגישה המערכתית בחונכות
7
מפגשים בימי שלישי ורביעי, בחודשים ספטמבר ואוקטובר, בין השעות: 16:00 - 20:00
ספטמבר
יום ג 4.9.18
יום ד 5.9.18
יום ד 12.9.18
אוקטובר
יום ד 3.10.18
יום ג 9.10.18
יום ד 10.10.18
יום ד 17.10.18

מודולה שנייה - סופרוויז'ן
7 מפגשים בימי רביעי, אחת לשבועיים, סמסטר א, בין השעות: 16:00 - 20:00
אוקטובר
יום ד 31.10.18
נובמבר
יום ד 14.11.18
יום ד 28.11.18
דצמבר
יום ד 12.12.18
יום ד 26.12.18
ינואר
יום ד 9.1.19
יום ד 23.1.19

דרכי הנחיה
המשתלמים יקבלו רקע תיאורטי וטכניקות הנגזרות מתיאוריית המערכות ואשר יאפשרו להם להשיג את מטרת הקורס. אופיו של הקורס יהיה סדנאי וכן ישולבו בו הרצאות, סימולציות ותרגילים.

בתהליך הסופרוויז'ן ובהתאם לתיאורי המקרה שיובאו למליאה יחשפו המשתלמים לשתי טכניקות: האחת Rubin Round Technique, אשר מיועדת לניתוח אירועים בקבוצה; השנייה "זכרונות מוקדמים" באמצעותם ילמדו המשתלמים לכוון את החונכים לאתר מקורות עוצמה אצל המתמחים במטרה למנף את עבודתם.