קורס הכנה למבחן הסמכה של הארגון הבינלאומי - BACB

מרכז הקורס - ד"ר איתן אלדר (BCBA-D).
מרצה ראשית - הגב' יוליה ארץ נפתולייב (BCBA)*.

צוות תכנית לימודי תעודה בניתוח התנהגות במכללת סמינר הקיבוצים מציע קורס הכנה למבחני ההסמכה של ה – BACB.
יוצעו 12 יחידות לימוד, המתבססות על מסמך היעדים (task list) של ה – BACB. הקורס מבוסס על למידה מתוקשבת (12 יחידות) + 3 מפגשים במכללה המיועדים לליבון שאלות, תרגול ומבחן.

כל יחידת לימוד כוללת:

 • חומר קריאה (בעברית ובאנגלית)
 • תרגול שטף במושגי יסוד
 • תרגול שטף בשאלות המבחן (מתוך מאגר שאלות בעברית)
 • מצגות

החומר של הקורס יהיה נגיש למשתתפים באתר הקורס של מכללת סמינר הקיבוצים - 24 שעות ביממה.

 • בתחילת הקורס יבצעו המשתתפים מבחן מלא (150 שאלות) כדי למקד את יעדי הלמידה.
 • בסיום הקורס יועבר מבחן נוסף (150 שאלות) לצורך הערכת ההתקדמות.
 • הקורס יפתח ב 3 בספטמבר 2015 ויסתיים בתחילת חודש נובמבר.
 • מטרת הקורס להכין את המשתתפים למבחני ההסמכה בהתבסס על מסמך היעדים (task list) של ה – BACB ובהמשך לנלמד בקורסי לימודי התעודה.
 • הנרשמים לקורס יקבלו ליווי בהגשת המסמכים הנדרשים לארגון ה - BACB.

מחיר הקורס: 1200 ₪

לפרטים נוספים


נוהל הפסקת לימודים לקורס הכנה למבחן הסמכה הבינלאומי:

 • הפסקת לימודים ו/או ביטול הרשמה ייעשו באמצעות הודעה בכתב בלבד. לומד שלא יודיע בכתב על הפסקת לימודים או ביטול הרשמה לאחר שהתקבל, יחויב לשלם את שכר הלימוד, בהתאם לנוהלי הפסקת לימודים.
 • הודעה בכתב על ביטול הרשמה עד לתאריך 18.8.15 תזכה את הנרשם בהחזר התשלום ששולם בגין שכר הלימוד.
 • הודעה בכתב על ביטול לימודים מתאריך 19.8.15 עד לתאריך 2.9.15, תחייב את הלומד ב- 25% משכר הלימוד המלא.
 • הודעה בכתב על הפסקת לימודים מתאריך 3.9.15 תחייב את הלומד במלוא שכר הלימוד.

 

*גב' יוליה ארץ הינה מנתחת התנהגות מוסמכת מנוסה, הממלאת תפקיד של ראש המגמה לניתוח התנהגות בתוכנית ההסמכה במרכז “Our Sunny World”, במוסקבה, רוסיה. בעלת ניסיון רב בהדרכת צוותים והנחיית סטודנטים לניתוח התנהגות.