ניתוח יישומי של התנהגות - פרקטיקום והסמכה בינלאומיים

פרקטיקום – ליווי ופיקוח לקראת מבחני ההסמכה הבינלאומיים של ה- BACB לבעלי תואר ראשון ושני 

מרכז הפרקטיקום - ד"ר איתן אלדר BACB-D
מרצים בקורסי הפרקטיקום - מיכאל בן צבי (BACB), קרין שטרן (BACB)
רפרנטיות - רחלי מזור BCABA, קרן אנגלנדר BCABAהתכנית מאושרת ע"י ה- BACB המעניק תעודת הסמכה בניתוח התנהגות- Task List IV.

לידיעתכם מבחן ההסמכה נערך בשפה העברית.
ניתן לבצע פרקטיקום בשני מסלולים:
מסלול לבעלי תואר שני, הדורש מספר שעות התנסות כולל של 750 שעות
מסלול לבעלי תואר ראשון, הדורש מספר שעות התנסות כולל של  500 שעות.

שני המסלולים כוללים הנחיה דו-שבועית והשתתפות בשני קורסים סמסטריאליים, הנלמדים במסגרת תכנית הלימודים. את הפרקטיקום ניתן לבצע במסגרת מקום העבודה, בכפוף לאישור סגל התכנית.

עלות הלימודים בשני המסלולים לסטודנטים המעוניינים לבצע את הפרקטיקום במהלך הלימודים בתכנית מתעדכן מידי שנה ויימסר ע"י סגל התכנית.

מטרות הפרקטיקום:
יישום של הליכים התנהגותיים ברמה גבוהה תוך השגת שיפור אצל המשתתפים
פיתוח רפרטואר מיומנויות בניתוח התנהגות תוך שמירה על מקצועיות ואתיקה בהתאם למסמך היעדים של ה BACB
יכולת ניתוח מקרים, פתרון בעיות, קבלת החלטות ויכולת בקשת סיוע מקצועי
שיפור רפרטואר המיומנויות המקצועיות של תלמיד הפרקטיקום
ביסוס היכולת לכתיבה מקצועית במסגרת התפקיד (תכניות התנהגות, גיליונות נתונים, דוחות במהלך יישום תכניות התנהגותיות ועוד).
 

דרישות לפרקטיקום - BCABA

דרישות לפרקטיקום - BCBA 

שאלות רווחות פרקטיקום והסמכה

לתשלום לפרקטיקום לכל השלבים לחץ כאן