קורס הכשרת חונכים לעובדי החינוך הבלתי פורמאלי - תשע"ח

קורס קיץ מרוכז - 60 שעות לאופק חדש ועוז לתמורה

משרד החינוך מייחס חשיבות רבה לתמיכה בעובדי החינוך הבלתי פורמאלי בשנת ההתמחות שלהם. לפיכך קבע כי  יש למנות לכל מתמחה חונך שמחויב בהכשרה לתפקידו.
תפקידם של אנשי החינוך החונכים ייחודי ודורש מיומנויות הנחיה, הדרכה והערכה.
קידום אנשי חינוך לתפקיד החונכות מעצים את הלומדים ומאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינארי ובתחום המערכתי-ארגוני.

מטרות הקורס:

 • פיתוח תפיסת תפקיד של החונך כעמית – מסייע למתמחה בתוך המערכות החינוכיות.
 • היכרות מעמיקה עם עולמו של המתמחה: מחשבות, רגשות, קשיים  ודילמות בתחומי העבודה החינוכית וקבלת כלים לסיוע בהתמודדות עימם.
 • טיפוח כישורי הנחיה והדרכה לשם זיהוי צרכיו של העובד החדש ומתן תמיכה והכוונה.
 • הקניית כלים לתקשורת בין-אישית ולדיאלוג חינוכי-רפלקטיבי שמטרתו הבנת סיטואציות חינוכיות-חברתיות והפעלת שיקולי דעת חינוכיים מתאימים.
 • פיתוח כלים ובחינת דרכי הערכה לשם הערכת המתמחה.

דרכי ההוראה:

 • סימולציות של דיאלוג שוטף בין "השדה" והתיאוריה.
 • הוראה סדנאית - עבודה במליאה, בקבוצות וכיחידים. 
 • קהילה לומדת  ולמידת עמיתים.

בין הנושאים שיילמדו:

 • פיתוח תפיסת התפקיד של חונך כעמית מסייע למתמחה החדש.
 •  הדרכת עובדי חינוך חדשים בקשיים אופייניים לתחילת הדרך.
 • מטרות ותהליכים בדרכי קליטה והובלה של אחרים.
 • מהותה של ההדרכה -– היבטיה השונים, סגנונות ומודלים. סגנונות הדרכה, טיפוח כישורי הנחיה והדרכה, לשם זיהוי צרכיו של המתמחה ותמיכה בקליטה ובהסתגלות מקצועית במערכת.
 • טיפול בהתנגדויות בחניכה, זיהוי התנגדויות ו"משחקי" מודרכים
 • דילמות מוסריות בחניכה

הערכה:
השתתפות פעילה בשיעורים.
הגשת עבודה המביאה לביטוי למידה יישומית-פרקטית של תכני הקורס.

הקורס יתקיים בין התאריכים: 1.7.18 - 12.7.18
בימים א-ה בין 9-14.