תכניות לדרגות 7-9

 

רציונל התכניות

למידה לאורך הקריירה ופיתוח מקצועי חייבים להיות חלק אינטגרלי בפיתוח חייו המקצועיים של כל מורה.
הלימודים בתכניות בדרגות הגבוהות מנותבים להעמקת הידע והמיומנויות המקצועיים לצד פיתוח חשיבה ממוקדת תהליכי חינוך, הבנתם ויישומם בדגש על הרחבה, טיפוח ופיתוח המומחיות הפרופסיונאלית של המורה בכל שלב. מומחיות מקצועית הינה תהליך מתחדש, מתעדכן ומקדם ברמה האישית והארגונית כאחד. פעילות חינוכית של מורים החווים תהליכים אלו תבוא לביטוי בתוצרי העיסוק בכיתה ובבית הספר.

כל התכניות המוצעות מכוונות להעלאה של תחושת המסוגלות המקצועית של מורים בדרגות גבוהות מתוך הכרה ביכולתה של מסוגלות זו להשפיע הן על קידום המורה וההוראה והן על קידום תלמידים.
במקביל ללימודים העיוניים רוכשים הלומדים כלים להערכת תהליכי הוראה ולמידה ומתן מענה לצרכים כיתתיים ובית ספרים וזאת במקביל לתהליכי העצמה פרופסיונאלית והרחבת תחושת המסוגלות המקצועית שלהם כמורים וכמקצוענים רפלקטיביים.