אופק חדש/עוז לתמורה - השתלמויות מורים

ההתפתחות המקצועית נועדה לחזק את עובדי ההוראה ולקדם את מעמדם המקצועי.

במסגרת תכניות הפיתוח המקצועי המתקיימות במכללה, אנו שמים דגש על למידה מתיאורי מקרים ככלי המאפשר למורים לקיים רפלקסיה על התנסויותיהם,

להתבונן במתרחש בכיתות שלהם, לבדוק את התפיסות וההנחות שלהם ושל אנשי מקצוע אחרים, לזהות את הצרכים והמטרות של הלמידה שלהם עצמם ולקיים שיחה אותנטית על אודות שאלות פרקטיות ותאורטיות ועל רעיונות ודעות.

התכניות מוכרות לגמול השתלמות ולפיתוח מקצועי במסגרת אופק חדש ועוז לתמורה, על פי נוהלי משרד החינוך וקיומן מותנה באישור המשרד ובמספר המשתלמים.