אופק חדש / עוז לתמורה - השתלמויות מורים

מתווה אופק חדש מאפשר לעובדי ההוראה תהליכי התפתחות מקצועית מעמיקים כחלק מובנה מעבודת ההוראה. ההתפתחות המקצועית נועדה לחזק את עובדי ההוראה ולהעלות את מעמדם המקצועי. 

התפתחות מקצועית היא פיתוח מתמיד של הידע והמיומנויות המקצועיות לאורך החיים המקצועיים של עובד ההוראה (Life Long Learning), בהתאם לצרכיו המקצועיים והאישיים.
במסגרת תכנית אופק חדש עובד ההוראה מעמיק את הידע שלו ואת התובנות שלו לגבי תהליכי הוראה-למידה, מפתח דרכי הוראה חדשות ומשכלל מיומנויות כדי לקדם את תפקודם והישגיהם של התלמידים.
השתלמויות מורים וההתפתחות המקצועית תורמים לשיפור הזהות המקצועית, להעצמת התפקוד המקצועי של עובד ההוראה  כמחנך, כמורה וכבעל תפקיד ומאפשרת פיתוח מסלולי "אופק תעסוקתי" רב שנתיים.  לפיכך תהליך הפיתוח המקצועי הינו מובנה ושיטתי.

כחלק מהמעבר מדרגה לדרגה מחויבים עובדי ההוראה בתהליכי פיתוח מקצועי הכוללים השתלמויות מורים מקצועיות, על פי מכסת שעות ותכנים מוסכמים.
 

מטרות ההתפתחות המקצועית בתכנית אופק חדש

  • גיבוש זהות מקצועית לשם מיצוי מחויבותו האישית והמקצועית להישגים הנדרשים ממנו בעת יישום תפקידיו.
  • העלאת המסוגלות האישית והמקצועית.
  • פיתוח והבנה של מהות המחויבות המקצועית להבטחת הוראה –למידה איכותיים לתלמידים.
  • הבטחת תפקוד מיטבי של עובד ההוראה כחבר בצוות המוסד החינוכי וכשותף להצלחתו של הארגון שבו הוא עובד.
  • פיתוח אישי – מקצועי של עובד ההוראה כאדם בעל תפיסת עולם חינוכית, ערכית.
  • טיוב היכולות של עובד ההוראה למתן מענה אפקטיבי לתלמידים, להורים ולשותפי התפקיד, למימוש המטרות והיעדים שהוגדרו בהלימה לצרכיו האישיים ולצרכי המערכת.
  • לאפשר ניעות והתקדמות בסולם הדרגות המקצועי


השתלמויות אופק חדש לעובדי הוראה


עבודת המורה בבית הספר במאה ה- 21, היא מורכבת ודורשת ידע ומיומנויות מגוונים. על מנת לקדם את תהליכי העבודה בבית הספר, ולסייע לצוות החינוכי להשיג את מטרותיו, פיתחנו ביחידה לפיתוח מקצועי בסמינר הקיבוצים מגוון השתלמויות למורים.
מטרתן של השתלמויות אופק חדש היא פיתוח אישי-מקצועי של עובד ההוראה כאדם בעל תפיסת עולם חינוכית, חברתית וערכית. זאת על מנת  לקדם ולשפר את עבודתם המקצועית והחינוכית של המורים ולמצב אותם כמומחים בתחומם, בעלי ידע פדגוגי וחינוכי עדכני שנועד לשפר את עבודתם, ולקדם את הישגי התלמידים והאקלים הבית ספרי.
אנו מאמינים כי עובד ההוראה הוא איש מקצוע בעל ידע תיאורטי והתנסותי בתחום הדעת ובתחום הפדגוגי וכי צמיחה אישית, הרחבת אופקים ובניית תפיסת עולם חברתית-ערכית של עובד ההוראה, הם רכיבים משמעותיים בהתפתחותו המקצועית על רצף הקריירה שלו.

את השתלמויות אופק חדש מנחים מרצים חברי סגל המכללה, הנמצאים בקדמת הבמה האקדמית והמחקרית בארץ ובעולם, יחד עם אנשי שטח מובילים בתחומם . השילוב ביניהם נותן מענה מוצלח לשילוב בין המחקר לבין הניסיון בשדה והוא ערובה להצלחת ההשתלמויות.

במסגרת ההשתלמויות המתקיימות בסמינר, אנו מספקים למורים כלי המאפשר לקיים רפלקציה על ההתנסות שלהם, להתבונן במתרחש בכיתות שלהם, לבדוק את התפיסות וההנחות שלהם ושל אנשי מקצוע אחרים, לזהות את הצרכים והמטרות של הלמידה שלהם עצמם, ולקיים שיחה אותנטית על אודות שאלות פרקטיות ותאורטיות ועל רעיונות ודעות.

השתלמויות אופק חדש לדרגות 3-6

 אופק חדש

 

 

 

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

הרשמה אונליין