נעשה ונשמע

אל הקוראים

“נעשה ונשמע”, עיתון המרצים במכללת סמינר הקיבוצים, רואה אור ארבע פעמים בשנה, ומופץ לסגל האקדמי והמינהלי וכן לגמלאי המכללה.
 
מטרותיו ותכניו הם:
פרסום ה’נעשה’ וה’נשמע’ במכללה תוך מתן במה פתוחה לסגל כולו: בעלי תפקידים המבקשים למסור מידע עדכני על הפעילויות וההתרחשויות בתחום האקדמיה, מרצים וגם סטודנטים, המבקשים לספר על פעילותם האקדמית והחינוכית, פרסום מסות קצרות שעניינן חינוך והכשרה להוראה, דיווח על אירועים ושיתוף בחוויות מכנסים בינלאומיים וגם דף מיוחד המוקדש לגמלאי המכללה שתורמים בהתנדבות מזמנם למען החברה. פרק נכבד מוקדש בכל גיליון לספרים חדשים, פרי עטם של מרצים מסמינר הקיבוצים, וגם מקומה של השירה והאמנות, פרי יצירתם של אנשי הסגל, לא
נפקד מעמודיו.
 
מערכת “נעשה ונשמע” החליטה לפרסם את החוברת הנוכחית, ראשונה בשנת תשע”ג, בהפצה אינטרנטית, כחלק ממהלך של בדיקת דרך הפצה חדשה, עדכנית (וגם חסכונית ו”ירוקה” יותר).

צוות ‘נעשה ונשמע’