מערכת שעות, לוח שנה ומטלות אקדמיות

התכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמיות בתחום הקריאה, הכתיבה והמחקר המשולבות בכל מהלך הלימודים במסגרות שונות - החל בלימוד הקורסים השונים ועד לעבודות הסמינריוניות ופרויקט הגמר. חוברת זו מפרטת את הכללים של המטלות האקדמיות ואת דרכי הערכתן.
pdf
(153.2KB)
הורדה