תכנית הלימודים

היקף הלימודים ומבנה התכנית

  • היקף הלימודים בתכנית להוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית הוא 22 ש"ש (שעות שנתיות) במסלול ללא תזה (20 ש"ש במסלול הישיר של תכנית המצטיינים) ו-19 ש"ש במסלול עם תזה .

בתכנית שלשה סוגי קורסים:

  • קורסי בחירה מתקדמים במדעי הרוח ובחינוך
  • סמינריוני חקר רב תחומיים במדעי הרוח
  • סדנאות בגישות מתודולוגיות לחקר מדעי הרוח בגישה רב תחומית

משך הלימודים ופריסתם

  • תכנית הלימודים מתפרסת על פני 4 סמסטרים, ובסך הכול על פני שנתיים אקדמיות. 
  • מומלץ לסיים את הלימודים בתוך שנתיים. 
  • בכל מקרה, וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אין לפרוס את לימודי התואר השני על פני תקופה העולה על 5 שנים.

ימי הלימודים

  • ניתן ללמוד יום אחד בשבוע (בשנת תש"פ , יום ראשון).