סמינריונים ופרויקט גמר

הסמינריונים בתכנית הם סמינריונים מחקריים ורב תחומיים במדעי הרוח. כל סטודנט לומד שני סמינריונים במהלך התואר ונדרש לכתוב עבודה סמינריונית בכל אחד מהם.
פרויקט הגמר במסלול ללא תזה הוא כתיבת תכנית לימודים רב תחומית במדעי הרוח. פרויקט זה מסכם את הלימודים בתכנית ונכתב במסגרת סדנת עבודות גמר.
פרויקט הגמר במסלול עם תזה הוא כתיבת עבודה מחקרית רב תחומית במדעי הרוח או בהוראת מדעי הרוח. כתיבת עבודת המחקר תלווה על-ידי מנחה אישי.

דוגמאות לתזות שנכתבו במסגרת התכנית

  • "להפוך קש לזהב": מיתיזציה של מציאות בסיפורים וברישומים של ברונו שולץ.
  • מסיפור אחיד לנרטיבים לאומיים מתחרים: ספרי הלימוד בהיסטוריה במדינות ברה"מ-לשעבר, המקרה האוקראיני.
  • עיון בנובלות "שונא הניסים", "נביא", ו"אחרי הילדות" מאת שולמית הראבן בדגש על זיקתן למקרא.
  • "אות קין", מושג נע ונד.