מרצים ומרצות

פרופ' נמרוד אלוני

ד"ר מרב אלמוג

ד"ר אלה באואר

פרופ' חנוך בן פזי

ד"ר חגית ברטל

פרופ' ליאורה גביעון

ד"ר שרון גבע

ד"ר אלון גן

ד"ר לילי גלזנר

ד"ר רועית דהן

ד"ר טל דקל

פרופ' חגית הלפרין

ד"ר מיכל ווסר

ד"ר אסנת זינגר

ד"ר חיים חיון

ד"ר מימי חסקין

ד"ר דינה חרובי

ד"ר אמנון יובל

ד"ר מעין מזור

ד"ר עידית עינת נוב

ד"ר לילך ניישטט בורנשטיין

ד"ר טלי סגל

פרופ' עמירה ערן

ד"ר יובל פז

פרופ' שי פרוגל

פרופ' חנה קהת

ד"ר מיכל קרן

ד"ר תמר קטקו