מרחב המולטימדיה

מרחב המולטימדיה כולל 3 מרכזים: מוזיקה, וידיאו וקולנוע, ועריכה דיגיטאלית, המותאמים לצרכי כלל המכללה.


מרכז המוזיקה מרכז וידאו וקולנוע מרכז עריכה דיגיטאלית

מרחב המולטימדיה