המשחק הלימודי

המשחק הלימודי בסדנת העיצוב במשעול:

המשחק מדַבֵּר בשפה של הילד. המשחק הלימודי הוא אינו אמצעי סתמי הוא אמצעי אהוב מאוד על הילד, כי זו שפתו, המשחק מדבר בשפה של הילד. שפת הילד, זה אומר משהו ידידותי ומוכר שבאמצעותו עפים למחוזות חדשים. זה אומר שבכל פעם שמתכנסים תחת המטריה הווירטואלית ומשחקים, נשאבים להרפתקה חדשה. הרפתקה המושפעת מהאלמנטים המרכיבים מצב משחק, מהפרטנרים הנוטלים חלק במשחק, למבנה המשחק, לאבזריו, למרחב בו משחקים וכמובן לתוצאות המשחק. הרפתקה שבה הילד כל הזמן פעיל. הלימוד הטוב ביותר נעשה דרך הפעולה.
המשחק הלימודי מפתח את יכולת החשיבה דרך תפיסה ויזואלית ,תפיסה מרחבית, תפיסה מתמטית ותפיסה שפתית, באמצעות "צעדים" כמו: זיהוי, שיום, אבחנה בפרטים, פירוק והרכבה, מיומנויות ארגון כמו מיון והתאמה, זיכרון, הבנת רצף, אלימינציה ועוד.

שפת המשחק מושפעת כמובן גם מתמהיל המשחק. התמהיל הוא המינון המדויק של אתגר בצד שעשוע. האתגר ( הקושי, המורכבות) והכיף הם אלמנטים אינטגרליים במשחק שמתעצמים בתהליך האינטראקציה הנוצרת בין המשתתפים. משחק טוב שומר על מינון נכון בין אלמנטים מוכרים או קלים לבין אלמנטים חדשים ומאתגרים. משחק לימודי טוב שומר על מינון נכון בין שמחה והנאה בצד הלימוד. אם אין במשחק הלימודי הנאה, אין הוא משחק! בסדנה מוצגים מספר משחקים ואפשר לקבל הנחיות מן המדריכות.
 

חכמת המשחק

כוחו של המשחק בפיתוח אינטליגנציה בין אישית בגן הילדים

כוחו של משחק הפאזל ככלי חשיבה

פיטר ברויגל, משחקי ילדים, 1560