מערכת שעות לדוגמא - החוג לתקשורת וקולנוע

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

המערכת עדכנית לסמסטר ב' 2018

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
יסודות הבימוי
תרגול מערכות טלויזיה
תרגיל בבימוי
מבוא לפילוסופיה של החינוך
יסודות העבודה באולפן
ב'
אוריינות ממוחשבת
תולדות הקולנוע
יסודות הצילום
העבודה באולפן רדיו
יסודות ההפקה
ג'
אנגלית
לשון ותקשורת
הוראה ולמידה
תאוריות של קולנוע ומדיה
ד'
יסודות העריכה
לשון
מבוא לקולנוע ישראלי
תיאוריות ומודלים בתקשורת
ה'
ו'