הזמנת ציוד ואולפנים - החוג לתקשורת וקולנוע

מערכת ניהול ההפקות וההזמנות אופיינה ופותחה במיוחד לצורכי החוג לתקשורת וקולנוע בסמינר הקיבוצים. המערכת מאפשרת לסטודנטים לבצע הזמנות של ציוד צילום, הפקה, אולפני טלוויזיה, רדיו, סאונד ועריכה. המערכת מנהלת בצורה ממוחשבת מאות פריטי ציוד שונים אותם הסטודנטים יכולים להזמין, לשאול ולהחזיר למחסני הציוד וההפקה בהתאם לצרכים בקורסים ובשנים השונות. כל זאת בצורה נגישה וזמינה, באמצעות חיבור אינטרנטי מהבית.

 כניסה למערכת ההזמנות