תכנית הלימודים

היקף הלימודים ומבנה התכנית

  • היקף הלימודים בתכנית חינוך מתמטי הוא 42 ש"ס (שעות סמסטריאליות) למסלול עם עבודת גמר (ללא תזה) ו- 28 ש"ס (שעות סמסטריאליות) למסלול עם תזה.
  • התכנית משלבת בין לימודי מתמטיקה לבין לימודי חינוך מתמטי, וכוללת קורסים משלוש חטיבות לימוד:

חטיבה א: מתמטיקה
כוללת קורסים ששמים את הדגש על הצד הדיסציפלינרי המתמטי.
חטיבה ב: חינוך מתמטי
כוללת קורסים ששמים את הדגש על חינוך מתמטי והתפתחות קוגניטיבית של הלומדים.
חטיבה ג: חינוך ומתודולוגיה
כוללת קורסים מתודולוגיים או עיוניים שאינם ייחודיים לתחום המתמטי.

במסגרת התכנית יוגשו שתי עבודות סמינריוניות. את נושאי העבודה יבחרו הסטודנטים מבין הנושאים שבחטיבות א או ב.
מומלץ שאחת העבודות הסמינריוניות תשמש בסיס לפרויקט הגמר / עבודת תזה.
הן העבודות הסמינריוניות והן פרויקט הגמר / עבודת תזה ישלבו בין ידע מתמטי, ידע בחינוך מתמטי, ויישום חינוכי.


סדנה לליווי פרויקט הגמר / עבודת תזה

  • מטרת הסדנה היא ללוות את הסטודנט בכל שלבי הכתיבה של פרויקט הגמר / עבודת תזה ובביצועו, החל בשלב הגשת ההצעה לפרויקט, ועד לשלב הצגת העבודה.
  • הסדנה תשמש לדיון ולביקורת עמיתים ולפיתוח כישורי כתיבה ומחקר מתקדמים.


משך הלימודים ופריסתם

  • תכנית הלימודים מתפרסת על פני 4 סמסטרים, ובסך הכל על פני שנתיים אקדמיות.
  • בכל מקרה, וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אין לפרוס את לימודי התואר השני על פני תקופה העולה על 5 שנים.


ימי הלימודים
הלימודים מתקיימים יום בשבוע.

 

מטלות אקדמיות - הנחיות לסטודנטים
התכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמיות בתחום הקריאה, הכתיבה והמחקר המשולבות בכל מהלך הלימודים במסגרות שונות -  החל בלימוד הקורסים השונים ועד ובמיוחד בעת הכנת הסמינריונים, פרויקט הגמר ועבודת התזה.