תכנית הלימודים

היקף הלימודים ומבנה התכנית

  • היקף הלימודים בתכנית חינוך מתמטי הוא 42 ש"ס (שעות סמסטריאליות).
  • התכנית משלבת בין לימודי מתמטיקה לבין לימודי חינוך מתמטי, וכוללת קורסים משלוש חטיבות לימוד:

חטיבה א: מתמטיקה
כוללת קורסים ששמים את הדגש על הצד הדיסציפלינרי המתמטי.
חטיבה ב: חינוך מתמטי
כוללת קורסים ששמים את הדגש על חינוך מתמטי והתפתחות קוגניטיבית של הלומדים.
חטיבה ג: חינוך ומתודולוגיה
כוללת קורסים מתודולוגיים או עיוניים שאינם ייחודיים לתחום המתמטי.

במסגרת התכנית יוגשו שתי עבודות סמינריוניות. את נושאי העבודה יבחרו הסטודנטים מבין הנושאים שבחטיבות א או ב.
מומלץ שאחת העבודות הסמינריוניות תשמש בסיס לפרויקט הגמר.
הן העבודות הסמינריוניות והן פרויקט הגמר ישלבו בין ידע מתמטי, ידע בחינוך מתמטי, ויישום חינוכי.


סדנה לליווי פרויקט הגמר

  • מטרת הסדנה היא ללוות את הסטודנט בכל שלבי הכתיבה של פרויקט הגמר ובביצועו, החל בשלב הגשת ההצעה לפרויקט, ועד לשלב הצגת העבודה.
  • הסדנה תשמש לדיון ולביקורת עמיתים ולפיתוח כישורי כתיבה ומחקר מתקדמים.
  • הסדנה מחייבת את כל הסטודנטים המגישים פרויקט גמר.


משך הלימודים ופריסתם

  • תכנית הלימודים מתפרסת על פני 4 סמסטרים, ובסך הכל על פני שנתיים אקדמיות.
  • בכל מקרה, וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אין לפרוס את לימודי התואר השני על פני תקופה העולה על 5 שנים.


ימי הלימודים

הלימודים מתקיימים יום בשבוע. בשנת הלימודים תשע"ה יתקיימו הקורסים של התכנית ביום ג'.