מטלות אקדמיות - הנחיות לסטודנטים

התכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמיות בתחום הקריאה, הכתיבה והמחקר המשולבות בכל מהלך הלימודים במסגרות שונות -  החל בלימוד הקורסים השונים ועד ובמיוחד בעת הכנת הסמינריונים ופרויקט הגמר.