מרצים

 

 • פרופ' דורית פטקין
 • פרופ' אביקם גזית
 • פרופ' צביה מרקוביץ'
 • פרופ' ליאורה גביעון
 • פרופ' עטרה שריקי
 • ד"ר עדינה משעל
 • ד"ר יעקוב רזניק
 • ד"ר רותי ברקאי
 • ד"ר עדי ניב
 • ד"ר רונית בסן צינצינטוס
 • ד"ר חיים תירוש
 • ד"ר יהודה בן אוריה
 • ד"ר כרמית בנבנישתי