חטיבה ב' - קורסים בחינוך מתמטי

סוגיות בהוראת הנדסת המרחב/ פרופ' דורית פטקין
שיעור חובה, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס יעסוק בהעמקת הידע של הלומדים בהנדסת המרחב תוך שילוב פעילות במחשב. בהצגת הנושאים הנלמדים יודגש גם הפן הדידקטי של הוראת הנדסת המרחב. כמו כן הקורס יעסוק בקשיים המרובים של תלמידים בלימוד הנושא ויוצגו מחקרים העוסקים בכך. בקורס יורחבו הנושאים תפיסה ויזואלית, תאוריות התפתחות בהנדסת המרחב, הוכחת משפטים יסודיים, ופתרון בעיות העוסקות בגופים.

תיאוריות בהוראת המתמטיקה ויישומן בבית הספר / ד"ר רונית בסן-צינצינטוס
שיעור חובה, 2 ש"ס
תקציר:
הלומדים יכירו תיאוריות למידה שונות כגון, ביהויוריזם (behaviorism), התיאוריה של פיאז'ה, קונסטרוקטיביזם (constructivism), סיטואטיוניזם (situated learning) ותורתו של ויגוצקי, וידונו בהשלכותיהם על החינוך המתמטי. בנוסף, יתכננו הלומדים הוראה על סמך תיאוריות אלה.

הוראת נושאים במתמטיקה בשיטות תקשוב מתקדמות/ ד"ר חיים תירוש
שיעור חובה מקוון/ 2 ש"ס
תקציר:
הקורס יישם גישות פדגוגיות חדשניות של הוראת נושאים מתמטיים באמצעות הוראה/ למידה מתוקשבת. יינתן דגש על בחינה ביקורתית והערכה של סביבות למידה מתוקשבות, תכנון ובנייה של פעילויות מתוקשבות בתחום המתמטיקה, הכרת עקרונות של עיצוב תוכן.
דגש נוסף יינתן ללמוד לעיצוב אתרים ועיצוב הוראה (Instructional design, Web design) לצורך הוראה של נושאים מתמטיים.
בנוסף יקדישו הלומדים זמן לפיתוח של פעילויות מתוקשבות בנושאים מתמטיים תוך התמקדות בתכנית הלימודים בבית הספר, תוך שימוש בכלי הוראה חדשניים לצרכי למידה של נושאים מתמטיים.

חרדה, מגדר ומתמטיקה / פרופ' צביה מרקוביץ
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
מקצוע המתמטיקה נתפס אצל חלק מהאנשים כמקצוע מפחיד, ואף כמקצוע המעורר חרדה. אצל אנשים אחרים הוא נתפס כמקצוע גברי, מקצוע שבו הבנים מצליחים יותר מאשר הבנות.
תלמידים, כבר בבית הספר היסודי, מתחילים לפתח חרדה למתמטיקה, ותלמידות, בעיקר, עלולות להיתקל בדעות סטראוטיפיות לגבי יכולתן ללמוד את מקצוע המתמטיקה.
המורה המלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי צריך להיות מודע הן לקשר בין מתמטיקה ומגדר והן לקשר בין מתמטיקה ובין חרדה, להכיר את ההשפעה של תחומים אלה על האופן בו התלמידים לומדים מתמטיקה, ולהשתמש בידע שלו בתכנון ההוראה.

פרקים נבחרים בתולדות המתמטיקה/ פרופ' אביקם גזית
שיעור בחירה מקוון, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס עוסק בהתפתחות ענפי המתמטיקה השונים לאורך ההיסטוריה מהעת העתיקה-המתמטיקה המצרית והבבלית, המתמטיקה היוונית, דרך המתמטיקה של ימי הביניים-יהודים ומוסלמים עד לעת החדשה המוקדמת. נושאי הקורס ישלבו רקע מתמטי שפותח בכל תקופה בצד רקע היסטורי על התרבויות והדמויות שתרמו למתמטיקה.

הסברים, הנמקות והוכחות בהוראת המתמטיקה / ד"ר רותי ברקאי
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס עוסק בתפקידם של הסברים, הנמקות והוכחות במתמטיקה, משמעותם וההבדל ביניהם. כמו-כן, הקורס מתמקד בהיבטים קוגניטיביים וסוציו -מתמטיים שלהם. בקורס ינותחו מחקרים העוסקים בתפיסות של תלמידים ומורים את סוגי ההצדקה השונים ואת המעברים ביניהם, ובהשלכות לגבי היבטים אלו בכיתת המתמטיקה. כמו כן, יוצגו סוגים שונים של טענות מתמטיות, מתודות הוכחה הכרחיות ומספיקות לסוגי הטענות השונות, ודרכי הצגה שונות של הוכחות, כמו גם התייחסות לקשיים של תלמידים, בגילאים שונים, בהתייחס להיבטים אלו.

כישורי הנחייה והדרכה במתמטיקה / פרופ' דורית פטקין
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
המורה המדריך - מנחה בבית הספר הינו מומחה הן בתחום הדיסציפלינה והן בתחום ההדרכה וההנחיה. התפיסה העומדת בבסיס הקורס רואה את ההדרכה-הנחיה כשלב בהתפתחותו המקצועית של המורה ורואה את המדריך-מנחה כגורם מעצים למורים וכמנהיג וסוכן שינוי בבית הספר.
במהלך הקורס יוצגו בפני הלומדים מושגים תיאורטיים בסיסיים הקשורים בתהליכי הדרכה, תהליכים קבוצתיים, תהליכי שינוי בארגון. יוצגו מודלים שונים של הדרכה. בנוסף, ילמדו המשתתפים את סגנונם האישי, ויפתחו מיומנויות אשר תאפשרנה להם להיות אפקטיביים בתפקיד אותו עומדים למלא.

הפסיכולוגיה של החשיבה / ד"ר יהודה בן אוריה
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
מטרת הקורס הינה הקניית ידע תיאורטי ואמפירי, רחב ועדכני בתחום חקר החשיבה. הקורס יעסוק בהיבטים השונים של החשיבה: הגיון, הבנה, פתרון בעיות, יצירתיות ועוד. כדי ליצור מודעות לתהליכי חשיבה ומטה קוגניציה נלמדים נושאי הסדנה תוך הצגת בעיות, משחקים, מבחנים עצמיים וקבוצתיים. הרקע העיוני מוצג תוך כדי הדגמות והפעלות מעשיות. כמו כן ילמדו כלים לגירוי ולטיפוח יכולות החשיבה השונות.

התמודדות עם תלמידים לקויי למידה במתמטיקה / פרופ' אביקם גזית
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
אוכלוסיית לקויי למידה כוללת תלמידים בעלי מנת משכל ממוצעת ומעלה, המציגים פער של שנתיים (לפחות) בין הישגיהם לפוטנציאל האינטלקטואלי האמיתי שלהם. בתוך קבוצה מובחנת זו ישנה תת-קבוצה של מחוננים לקויי למידה. בצד ליקוי למידה המובחן ישירות כליקוי מתמטי - הדיסקלקוליה, מבחינים בשלושה ליקויים בולטים המפריעים ללמידה תקינה של מתמטיקה: דיסלקציה, דיסגראפיה והפרעות קשב עם פעילות יתר-ADHD. על ליקויים אלה, תוך שימת דגש על תהליכי ההוראה המתאימים לצרכי אוכלוסיה זו, נתמקד בקורס.