חטיבה ב' - קורסים בחינוך מתמטי

סוגיות בהוראת הנדסת המרחב
שיעור חובה, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס יעסוק בהעמקת הידע של הלומדים בהנדסת המרחב תוך שילוב פעילות במחשב. בהצגת הנושאים הנלמדים יודגש גם הפן הדידקטי של הוראת הנדסת המרחב. כמו כן הקורס יעסוק בקשיים המרובים של תלמידים בלימוד הנושא ויוצגו מחקרים העוסקים בכך. בקורס יורחבו הנושאים תפיסה ויזואלית, תאוריות התפתחות בהנדסת המרחב, הוכחת משפטים יסודיים, ופתרון בעיות העוסקות בגופים.

תיאוריות בהוראת המתמטיקה ויישומן בבית הספר
שיעור חובה, 2 ש"ס
תקציר:
הלומדים יכירו תיאוריות למידה שונות כגון, ביהויוריזם (behaviorism), התיאוריה של פיאז'ה, קונסטרוקטיביזם (constructivism), סיטואטיוניזם (situated learning) ותורתו של ויגוצקי, וידונו בהשלכותיהם על החינוך המתמטי. בנוסף, יתכננו הלומדים הוראה על סמך תיאוריות אלה.

היבטים טכנולוגיים בהוראת המתמטיקה
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
 הקורס יעסוק בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של שילוב כלים דיגיטליים בתהליך הבניית ידע בכיתת המתמטיקה, תוך התייחסות לממצאי מחקרים בנושא. הסטודנטים ייחשפו למחקרים העוסקים בהמשגה והבנה של מושגים מתמטיים בהקשר לשילוב בכלים דיגיטליים, ויכירו בפרקטיקות הוראה שונות שמשלבות כלים דיגיטליים. הסטודנטים יתנסו בלמידה ובהוראה בשילוב עם כלים דיגיטליים ובניתוח תהליכי למידה המשלבים כלים אלה. עליהם יתקיים דיון.

חרדה, מגדר ומתמטיקה
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
מקצוע המתמטיקה נתפס אצל חלק מהאנשים כמקצוע מפחיד, ואף כמקצוע המעורר חרדה. אצל אנשים אחרים הוא נתפס כמקצוע גברי, מקצוע שבו הבנים מצליחים יותר מאשר הבנות.
תלמידים, כבר בבית הספר היסודי, מתחילים לפתח חרדה למתמטיקה, ותלמידות, בעיקר, עלולות להיתקל בדעות סטראוטיפיות לגבי יכולתן ללמוד את מקצוע המתמטיקה.
המורה המלמד מתמטיקה בבית הספר היסודי צריך להיות מודע הן לקשר בין מתמטיקה ומגדר והן לקשר בין מתמטיקה ובין חרדה, להכיר את ההשפעה של תחומים אלה על האופן בו התלמידים לומדים מתמטיקה, ולהשתמש בידע שלו בתכנון ההוראה.

פרקים נבחרים בתולדות המתמטיקה
שיעור בחירה מקוון, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס עוסק בהתפתחות ענפי המתמטיקה השונים לאורך ההיסטוריה מהעת העתיקה-המתמטיקה המצרית והבבלית, המתמטיקה היוונית, דרך המתמטיקה של ימי הביניים-יהודים ומוסלמים עד לעת החדשה המוקדמת. נושאי הקורס ישלבו רקע מתמטי שפותח בכל תקופה בצד רקע היסטורי על התרבויות והדמויות שתרמו למתמטיקה.

הסברים, הנמקות והוכחות בהוראת המתמטיקה
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר:
הקורס עוסק בתפקידם של הסברים, הנמקות והוכחות במתמטיקה, משמעותם וההבדל ביניהם. כמו-כן, הקורס מתמקד בהיבטים קוגניטיביים וסוציו -מתמטיים שלהם. בקורס ינותחו מחקרים העוסקים בתפיסות של תלמידים ומורים את סוגי ההצדקה השונים ואת המעברים ביניהם, ובהשלכות לגבי היבטים אלו בכיתת המתמטיקה. כמו כן, יוצגו סוגים שונים של טענות מתמטיות, מתודות הוכחה הכרחיות ומספיקות לסוגי הטענות השונות, ודרכי הצגה שונות של הוכחות, כמו גם התייחסות לקשיים של תלמידים, בגילאים שונים, בהתייחס להיבטים אלו.

חשיבה אלגברית- חוקיות והכללות
שיעור בחירה, 2 ש"ס
תקציר: 
 במסגרת הקורס יתוודעו הסטודנטים לאלגברה כענף מתמטי העוסק בתהליכי הכללה, העלאת השערות והצדקתן וכן כשפה מתמטית המתארת תופעות. הסטודנטים יכירו את החשיבה האלגברית תוך התייחסות לספירליות בפיתוח מיומנויות אלגבריות ולראיה של שימור ושינוי בהבניית ידע אלגברי. יושם דגש על פעילויות המפתחות חשיבה אלגברית ושימוש בייצוגים מגוונים בתהליכי החקירה והפתרון. יחשפו למחקרים העוסקים בנושאים אלו ובתפיסות ושגיאות של תלמידים אשר עולות במעבר מאריתמטיקה לאלגברה ודרכי התמודדות עם השגיאות.