תקצירי קורסים על פי חטיבות

חטיבה א': קורסים מתמטיים
חטיבה א' כוללת קורסים בהם ניתן דגש על הצד הדיסציפלינארי מתמטי.

חטיבה ב': קורסים בחינוך מתמטי
לחטיבה ב' משתייכים קורסים בהם הדגש הוא על חינוך מתמטי והתפתחות קוגניטיבית של הלומדים.

חטיבה ג': קורסים בחינוך ומתודולוגיה
הקורסים בחטיבה ג' הם מתודולוגיים או עיוניים והם אינם ייחודיים לתחום המתמטי.