תקצירי קורסים על פי חטיבות

חטיבה א': מתמטיקה
חטיבה א' כוללת קורסים בהם ניתן דגש על הצד הדיסציפלינארי מתמטי.

חטיבה ב': חינוך מתמטי
לחטיבה ב' משתייכים קורסים בהם הדגש הוא על חינוך מתמטי והתפתחות קוגניטיבית של הלומדים.

חטיבה ג': מתודולוגיה, סמינריונים ופרויקט גמר
הקורסים בחטיבה ג' הם מתודולוגיים או עיוניים והם אינם ייחודיים לתחום המתמטי.