תנאי קבלה

  • תואר אקדמי במתמטיקה (חד חוגי או דו חוגי) ובתחומי לימוד עתירי מתמטיקה בציון ממוצע של לפחות 75 
  • בעלי חזון חינוכי, יוזמה וכישורי הובלה וניהול
  • בעלי נכונות לתהליך ההכשרה ולהשתלבות בהוראה בבתי ספר