תכנית הלימודים

היקף הלימודים ומבנה התכנית
היקף הלימודים בתכנית ניהול וארגון מערכות חינוך הוא 42 ש"ס (שעות סמסטריאליות)
התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה וסמינריונים בשלושה תחומי דעת:

ניהול ופיתוח ארגוני
תחום זה עוסק בהיבטי ניהול שונים: שיווק, מערכות מידע, היבטים משפטיים, היבטים כלכליים והתנהגות ארגונית. הקורסים מתמקדים בזיקה שבין הנושאים המפורטים לבין ניהול מסגרות חינוך.

מדיניות חינוך
תחום זה עוסק בהבהרת המושג "מדיניות חינוך" בהיכרות ובניתוח סוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם. הקורסים עוסקים בחברה הישראלית, בפרספקטיבות היסטוריות וחברתיות של מדיניות החינוך, ובהיבטים הפוליטיים והאידיאולוגיים של מדיניות זו.

מנהיגות חינוכית
תחום זה עוסק במרכיבים הקשורים בתפקיד המורחב של המנהל כמנהיג חינוכי-ערכי, כיזם חברתי, כמנהיג ההוראה הלמידה וההערכה בבית הספר, כמקדם שינויים, כמטפח סגל וכאיש מינהל וארגון.

ימי הלימודים
הלימודים מתקיימים יום אחד בשבוע
בימי ד' בין השעות 08:30 – 17:30 ובחלק מהסמסטרים בין השעות 19:15-08:30 

הערה: הסטודנטים שיתקבלו לתכנית יתחייבו ללמוד תכנית מלאה ולהשלים את לימודיהם בתוך שנתיים