הרשמה למועמד לתואר שני עירוני במינהל וארגון החינוך

אנא מלאו את כל הפרטים הנדרשים בפירוט רב ככל הניתן - לקראת זימון לראיון קבלה

* שדות חובה מסומנים בכוכבית
פרטים אישיים
רקע מקצועי
רקע לימודי
רקע להצטרפות לתכנית הלימודים הייחודית
העלאת מסמכים

אנא העלו תעודות רשמיות המעידות על השכלה (סרקו בצורה ברורה): זכאות לתואר ראשון, זכאות לתעודת ההוראה; גיליון ציונים סופי ורשמי תואר ראשון (כולל ממוצע סיום), גיליון ציונים סופי ורשמי תעודת הוראה (כולל ממוצע סיום).
ניתן להעלות רק קובץ אחד. לכן אנא להעלות את כל המסמכים בקובץ אחד מרוכז