מרצים

ד"ר גדעון אביטל
ד"ר ניסים אבישר
ד"ר אבשלום אדרת
פרופ' נמרוד אלוני
ד"ר גדי ביאליק
פרופ' ליאורה גביעון
ד"ר קובי גוטרמן
ד"ר ענת גרייס
ד"ר אדם הישראלי
ד"ר דובי וויס
ד"ר נגה חרמון
ד"ר דלית לוי
פרופ' שוש לשם
פרופ' ח'אלד עראר
ד"ר יוסי פלד
ד"ר רינת ארביב-אלישיב
ד"ר ורד רפאלי
ד"ר רונית שניידר