תקצירי קורסים על פי חטיבות

ניהול ופיתוח ארגוני - 14 ש“ס
היבטים ניהוליים ובהם: שיווק, מערכות מידע, היבטים משפטיים, היבטים כלכליים, התנהגות ארגונית. הקורסים ממוקדים בזיקה שבין נושאים אלה לניהול מסגרות חינוכיות.

מדיניות חינוך - 10 ש“ס
מדיניות החינוך עוסקת בהבהרת המושג, בהיכרות ובניתוח של סוגיות במדיניות החינוך בישראל ובעולם. החטיבה כוללת קורסים על החברה הישראלית, על פרספקטיבות היסטוריות וחברתיות של מדיניות החינוך וקורסים בהיבטים הפוליטיים והאידיאולוגיים של מדיניות זו.

מנהיגות חינוכית - 10 ש“ס
מרכיבים מנהיגות הקשורים בתפקיד המורחב של המנהל כמנהיג חינוכי-ערכי, כמנהיג הוראה למידה והערכה, קידום שינויים, טיפוח סגל, מינהל וארגון.

לימודים מתודולוגיים - 2 ש“ס

סדנת עבודת גמר - 4 ש“ס