תקצירי עבודות/פרויקטי גמר נבחרים

להלן תקצירי עבודות גמר נבחרות של בוגרי החוג לניהול וארגון מערכות חינוך בבית הספר למוסמכים (תואר שני M.Ed.) במכללת סמינר הקיבוצים