קורסים יחודיים וסדנאות

קורסים ייחודיים:

סדנאות:
סדנאות ארגון ולמידה:

 • סדנת ארגון לפני בחינה - סדנה לארגון זמן וסדר יום לפני ובתקופת הבחינות.
 • סדנת כתיבה בסיסית - צעדים ראשונים בכתיבת תרגיל אקדמי.
 • סדנת כתיבת עבודות - סדנה לכתיבה אקדמית נכונה.
 • סדנת קריאת וסיכום מאמר אקדמי - סדנה לקריאה נכונה של מאמר אקדמי וסיכומו.
 • סדנה להתמודדות עם לחץ וחרדת בחינות - מטרותיה הן:
  א. לזהות וללבן את הגורמים האישיים לחרדה ולמתח הקשורים בלימודים, בהגשות ובבחינות.
  ב. להתנסות ולתרגל דרכי התמודדות עם הרגשות השליליים ועם גורמיהם.

סדנאות וטכנולוגיות סיוע:

 • סדנת טאבלטים: שימוש בטאבלט למטרות לימודים.
 • סדנת וורד - עריכת תוכן עניינים וכתיבה אקדמית נכונה באמצעות תוכנת וורד - עריכת תוכן עניינים, מקשי קיצור, חיפוש והחלפת מידע בטקסט, הוספת הערות ופונקציות "עקוב אחר שינויים" ועוד.
 • תוכנות ואפליקציות ללמידה (לטאבלט ולמחשב נייד): לארגון מידע וסיכום שיעור.
 • כתיבת עבודות באמצעות תוכנת מיפוי חשיבה: סדנה לארגון מידע באמצעות תוכנת מיפוי חשיבה - מפת החשיבה הינה אסטרטגיה המייצגת את המידע באמצעות גרפים, ומטרתה לסייע בתהליכי הארגון, בעיבוד המידע ובזיכרון.

 

אסטרטגיות חונכות ולמידה - ד"ר ענת פרישמן שטרית