פעולות נוספות של המרכז

כיום קיימים כבר 6 מרכזים בבתי ספר על יסודיים וחטיבות ביניים, במתכונת המודל של מהו"ת במכללה.
מרכז מהו"ת משמש שופר. סטודנטים מהמרכז משתתפים בכנסים וימי עיון ומביאים את עצמם ואת סיפור חייהם אל הציבור הרחב, באופן ישיר.
 הם ישתתפו, באופן טבעי, גם ביום החשיפה.

מגוון מסגרות הסיוע

  • מקום לנוח ולהירגע, מקום לקבלת תמיכה ע"י עמיתים (הסטודנטים אחרים שמגיעים אליו)
  • התייעצות אישית עם אנשי צוות
  • פיתוח אסטרטגיות למידה והתארגנות יעילות יותר (באמצעות חונכים)
  • קורס חליפי לקורס הרגיל באנגלית (למי שזקוק להקראה)
  • קורס חליפי לקורס הרגיל בלשון (למתקשים בתחום זה)
  • קורס "לקות למידה בראי האומנות" כדי להבין טוב יותר את הלקות (מחליף קורס אחר בתואר)
  • קבלת התאמות במבחנים
  • יעוץ בתחום הפרעות קשב
     

ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי
מנהלת מרכז מהו"ת