אסטרטגיות חונכות ולמידה

ד"ר ענת פרישמן שטרית

אופי הקורס
סדנה

תקציר
על אסטרטגיות למידה בכלל וחשיבות ניהול הזמן ללמידה בפרט. אסטרטגיות למידה זהו שם כללי למגוון כלים שבהם ניתן להשתמש על מנת להבין וללמוד חומר חדש או מיומנות חדשה. כלים אלו כוללים בין היתר קריאה וכתיבה יעילים, ארגון ללמידה ובכללו עקרונות ניהול זמן יעיל – ארגון זמן במהלך תקופת הלימודים, תקופת המבחנים ובזמן מבחן.  על תפקודים ניהוליים תפקודים ניהוליים כוללים יוזמת פעילות: ארגון, סדר עדיפויות ויוזמת עבודה, מיקוד: מיקוד, שימור והעברת קשב בין משימות, מאמץ: ויסות ערנות, שימור מאמץ ומהירות תגובה, רגשות: ניהול התסכול וויסות רגשות, זיכרון: שימוש בזיכרון העבודה ונגישות שליפה, פעולה: פעולות ניטור וויסות עצמי ובקרה. כל זאת בארגון, תפקוד ניהולי בלמידה השוטפת בקריאה ובכתיבה אקדמית.

חובת נוכחות
חובת נוכחות מלאה

מטרת הקורס
הבנה תיאורטית של אסטרטגיה כדרך עבודה בלמידה והקשריה לארגון וללמידה בהבנת תהליכי למידה ועבודת המערכת הניהולית
אסטרטגיות ארגון מהם? ומדוע " כשיש לי סדר, אני בסדר" הוראה בכיתה כיצד?
ארגון, קריאה נכונה והתמקדות בתהליכי הכתיבה השונים ובאסטרטגיות כתיבה מכתיבת פיסקה עד עבודה אקדמית. למידת דרכים  לעיבוי, כתיבה בשלבים, איגוד רעיונות, שלבים בלמידת יכולת העברה והכללה.
העברת מתאוריה למעשה לחניכי מרכז מהו"ת
בשבועיים האחרונים של סמסטר א' - ייערכו פגישות משולשות של החניך, חונך ועמי לבדיקת הפנמת תהליך החונכות ורכישת האסטרטגיות הנלמדות

נושאי הקורס

 • אסטרטגיה מהי? כיצד זה עובד בפועל ומתי?, סגנונות למידה- פרופיל למידה...
 • תפקודים ניהוליים? סרגל מאמץ ?, דחיינות מה? כיצד מתמודדים עמה ביעילות.
 • אסטרטגיות ארגון מהם וכלים לניהול כיתה
 • אסטרטגיות לקריאה יעילה ושימוש תוך כדי השיעור בכיתה.
 • אסטרטגיות כתיבה מכתיבת סיכום אקדמי, מיזוג מידע ממספר מקורות מידע וכתיבת עבודה אקדמית.

דרכי הוראה

 • השיעורים ילוו במצגות , דוגמאות ובתרגילים לביצוע לצורך הפנמה של החומר הנלמד.
 • עבודה  באמצעות סדנאות
 • ביצוע תרגול עם החניך והעלאת המסקנות לדיון קבוצתי

חובות

 • נוכחות חובה
 • השתתפות פעילה וגילוי מעורבות בתכני הקורס
 • הגשת  3 מטלות ביניים מתוך 4 במועד. ומטלת סיום במועד

הערכת הסטודנט

 • השתתפות פעילה 10% מהציון
 • הגשת מטלות ביניים 30% מהציון
 • מטלת סיום 60% מהציון.

ספרות מקצועית
האופטמן, ש. (1995). מאמר למאמר. כיצד להבין ולסכם מאמר, כיצד לכתוב חיבור?,מאמר?. יסוד. תל-אביב.

דהן, א', הדס-לידור, נ' ומלצר ,י' (2006). סדנת ארגון זמן במסגרת מרכז התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה .סוגיות בחינוך המיוחד ובשיקום, 21(1), 98-87.

זוהר, ע. (1996), "ללמוד, לחשוב וללמוד לחשוב", הוצ' תל ומכון ברנקו וייס, ירושלים.

טלמור. מ' (2004). הוראה מתקנת (הלכה למעשה). תל-אביב: מכללת תלפיות.

 כץ,ע. (1999).סוד הזיכרון המצוין, הוצאת מודן, תל-אביב.. 

 מודילינגר א. (1983) קשיי כתיבה, איתור, אבחון ודרכי טיפול, ספרית הפועלים, תל-  אביב.

 משולם, צ. (1998). לומדים להצליח. מכון מילי .טלניר. תל-אביב.

פארן, ח. (1995), "המדריך ללמידה- כיצד לשפר כישורים והישגים לימודיים", הוצ' כתר, ירושלים

קניאל –. ש, (2006)- ספר האסטרטגיות ללמידה, ללמוד איך ללמוד. כתר, ירושלים.

רפפורט, ש. סוסלר, ר. (1995), "בונים קריאה", הוצ' רכס, אבן יהודה.

שגב, י. (1988), "שיפור תהליכי חשיבה", הוצ' קידום, ירושלים.