לשון מהו"ת ב''

סוג השיעור: שעור

היקף השיעור: שנתי  
נ"ז: 4

אופי הקורס:
שעור

תקציר

 • פיתוח מודעות פונולוגית ומורפולוגית תלוית משלב ושיח - הלכה (מתאוריה) למעשה.
 • יישום והפקה קולית של טקסטים מן הפרוזה ומן השירה.
 • העשרת אוצר המילים.
 • טיפוח ההבעה בע"פ, בניית הרצאה: בחירת נושא, ארגון נכון שלו, יישומו בע"פ תוך שילוב עזרי הוראה מתאימים ומגוונים.
 • התנסות בעמידה מול קהל.

חובת נוכחות:
חובת נוכחות מלאה

מטרת הקורס:

 • גיבוש דמות מורה בעל לשון תקינה ועשירה ובעל יכולת הבעה ועושר משלבי, היכול לשמש דוגמה ללשון טובה ומקור חיקוי לתלמידיו.
 • הכשרת המורה לעתיד מצד מדע הלשון, כך שיוכל להתמודד עם בעיות לשוניות, לפתח דרכי הוראת לשון מקוריות המתבססות על ידע רחב ולהגיב על ליקויים לשוניים של תלמידיו בדיבור ובכתיבה בהתאם לנסיבות.
 • פיתוח היכולת להבעת רעיונות בעל פה והיכרות עם דרכי הבעה ברבדים השונים של הלשון העברית.

נושאי הקורס:

 • שפה כתובה:
  א. חלקי הדיבר
  ב. כללי הפיסוק ותחביר בסיסי
  ג. איך נוצרות מילים בעברית (תורת הצורות)
  ד. ניבים - תיאוריה  שימוש
  ה. המילונות העברית - מצאי ושימושים
  ו. כללי הכתיב חסר הניקוד
  ז. מאמרים (יפורסמו במהלך הסמסטר)
 • שפה דבורה:
  א. נשיאת הרצאה: פיתוח רעיון ובנייתו בדרך לוגית תוך שימוש בשפה תקינה
  ב. בניית שיעור על בסיס הניבים

דרכי הוראה:
הרצאות, דיונים, תרגול בכיתה ובבית, וקריאה קולית.

חובות:

 • נוכחות בשיעורים והשתתפות פעילה במטלות הלמידה.
 • תרגול בעת השיעור ומשיעור לשיעור כנדרש.
 • הרצאה בכיתה במסגרת התרגול וקבלת משוב מהמורה ומהעמיתים.
 • השתתפות בבחנים התקופתיים.

 הערכת התלמיד

 • הערכת התלמיד תיקבע על פי מטלות השיעור ואופן ביצוען (בחנים, עבודות, הרצאות, שיעורי בית) - סה"כ 60%.  
 • עבודה לאורך כל השנה, נוכחות ורצינות הסטודנט - סה"כ 40%.

 

ביבליוגרפיה

אבניאון א. לשון ראשון מילון ניבים ומכתמים על יסוד המקורות. איתאב. 2002.

אבניאון א. (עורך) מילון ספיר. הד ארצי, איתאב. 1988.

אבן שושן א. מילון אבן שושן. המילו החדש בע"מ. 2003.

בן אמוץ ד. בן יהודה נ. שפתנו. זמורה ביתן מו"ל. תל-אביב. 1982.

בהט ש. מישור מ. (1995), מילון ההווה. ספרית מעריב. ירושלים.

בן צבי א. ולבל ה. (1991), לשון הטקסט מבנה ומשמעות. רכס.

טורי ג. וא. מרגלית (1973), דרכי השימוש הסוטה בצירוף הכבול. הספרות ד, 1 עמ' 274-285.

לנדאו רחל (תשנ"ד), פרקים בסמנטיקה עברית. בר אילן.

מדן מ. (תשי"ג) העברית והלשונות הקרובות לה. לשוננו לעם.

מורשת מ. (תשכ"ז) גלגולי משמעויות של ניבים וצירופי לשון שמקורם במקרא. לשוננו לעם קעח - קעט.

מן ר. לא יעלה על הדעת.  הד ארצי. 1998.

משרד החינוך והתרבות (תשמ"ה), סמנטיקה בחיי יום יום. מעלות.

ניר ר. (1989), סמנטיקה עברית משמעות ותקשורת. האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 2, 5, 6.

ניר ר. (תשנ"א), "מבוקשת בחורה מסודרת למטרות נישואין" על משמעות של דו משמעות. לשוננו לעם, מ"ב (ד), עמ' 129 - 135.

פרוכטמן מ., בן נתן א., שני נ. ניבון אריאל. קוראים הוצאת ספרים. 1995.

צרפתי גב"ע (תשל"ב), אטימולוגיה עממית. בר אשר מ. (עורך) אסופות ומבואות בלשון א, כלשון עמי. האקדמיה ללשון העברית, תשנ"ז. עמ' 29 - 40.

צרפתי גב"ע (תשנ"ד), "עליסה בארץ הפלאות" כספר בלשנות. בר אשר מ. (עורך) אסופות ומבואות בלשון א, כלשון עמי. האקדמיה ללשון העברית, תשנ"ז. עמ' 296 - 310.

קוטשר י. (תשכ"א) מילים ותולדותיהן. קרית ספר.

שויקה י. (1997). רב מילים המילון השלם. מט"ח.