תיכון אלון

מרכז המהו"ת של אלון

במורד העורק הראשי, הנמשך מלב-השרון בצומת המפגש של כל דרך ונתיב נמצאת מהו"תנו. דלתנו נפתחת לפנים חמים, עוטף ומכיל. 

תלמידי המרכז והמורים עוצרים בדרכם: מציצים-מנופפים-מחפשים חיוך קופצים אך לרגע נושפים, שואפים מתישבים, נשענים לאחור - שוהים יוצאים חזרה למרוץ היום-יום עם כוחות מחודשים ועם טופי.

ברגע של כעס בעיתות של תסכול או בלבול עייפות לחץ המהו"ת תמיד כאן!.
גם כשנרגשים עד מאד כשנלהבים עד הגג לאחר שקבלו מחמאה אדירה כשחוו הצלחה מתוקה המהו"ת תמיד כאן!

כאן, לומדים ללמוד לומדים לארגן לומדים להקשיב להגיב להכיל להכיר את עצמי לקבל את הקושי להכיר בהצלחה... לומדים ללמד מלמדים אחרים.
פסיעה מליבו של האלון בשביל החמצן, שוכן לו מרכזנו מהו"תנו תמיד כאן!

 

מהות בשבילי...

דברי הרכזת:
מרכז מהו"ת בתיכון אלון, מבין הראשונים שנפתחו, פועל כתשע שנים. תלמידים המגיעים לתיכון אלון כבר שמעו ויודעים מהי מהו"ת. הודות להשקעה העצומה של התלמידים בשיעורינו, מתוך הנעה פנימית, ובזכות חוויות ההצלחה המושגת מעמלם, שמו של המרכז הולך לפניו.
ההוויה והלמידה במרכז נוגעת במכלול הזרמים והתהליכים בחיי הנערים, ולכן מהו"ת משמעותית לכל נדבך בחיי היום-יום של התיכון. מתוך תפיסה זו של עבודתנו, יש לנו, מורי המרכז, קשר אדוק עם כל אנשי הצוות בבית הספר - עם כל מגמה, כל מחנך, יועץ או רכז. תפקידי כרכזת מהו"ת, הוא להוביל את מלאכת השזירה העדינה וליהנות מהסיפוק שבהעצמת הנערים.

תלמידים כותבים*:
"מהות בשבילי זה לא רק החדר זה המקום, מקום שבוא מבינים אותי, מקום שבוא מזדהים איתי. להיות "שונה" או "מיוחד" במקום שבוא כולם שונים ומיוחדים בדיוק כמוני. מקום שאתה באמת מרגיש בוא בנוח, שהבעיות שלך הן לא דבר שמיוחד רק לך, שאתה לא לבד."
"מקום ללמידה ולהבנת כל החומר ולמצוא דרכים איך לזכור ולהתכונן למבחנים בשביל ההצלחה!"
"מקום לנוח וללמוד על איך ללמוד ועל ההבנה שלי."
"זה מקום בו אני לא צריך לפחד משיעורים ומבחנים ואני אוכל ללמוד בהנאה."
"בית!"
 

 מרכז מהו