תכנית הלימודים

היקף ומבנה הלימודים
היקף השעות הנדרש על פי החלטות המועצה להשכלה גבוהה הוא של 66 שעות סמסטריאליות.

הלימודים מורכבים ממספר אשכולות הנדרשים לתואר השני ולתעודת ההוראה:

  • לימודי חינוך
  • לימודי מתודולוגיה מחקרית בחינוך
  • סמינריונים בחינוך: סמינריון עיוני לבחירה בשנה א' וסמינריון אמפירי לבחירה בשנה ב'
  • לימודי פדגוגיה ומתודיקה כללית
  • סדנה דידקטית ייעודית למקצוע ההוראה
  • התנסות בהוראה

ימי הלימודים
הלימודים מתקיימים יום וחצי בשנה א' ויום לימודים אחד בשנה ב':

  • בשנה א' הלימודים מתקיימים ביום א' – יום לימודים ארוך, וחצי יום נוסף המוקדש להתנסות (בהתאם להתמחות)
  • בשנה ב' הלימודים מתקיימים ביום ג' – יום לימודים ארוך.

יתכן ויתקיים קורס נוסף מקוצר במהלך הקיץ, בין שנה א' לשנה ב'.
הלימודים מתפרסים על פני ארבעה סמסטרים.