מטלות אקדמיות - הנחיות לסטודנטים

התכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמיות בתחום הקריאה, הכתיבה, המחקר וההדרכה הפדגוגית המשולבות בכל מהלך הלימודים - החל בלימוד הקורסים השונים ועד לעבודות הגמר הסמינריוניות. חוברת זו מפרטת את הכללים של המטלות האקדמיות ואת דרכי הערכתן.
pdf
(191.6KB)
הורדה