חטיבה ב' - לימודי התמחות

* רק חלק מקורסי הבחירה נפתחים בכל שנה אקדמית
 

אשכול א': גיל הילדות

פסיכופתולוגיות בילדים ובמתבגרים

מרצים:

ד"ר יוסי חלמיש

משפט מוכר ברפואת הילדים הינו "הילד אינו מבוגר קטן". זה נכון גם לגבי תחלואה גופנית וגם לגבי תחלואה נפשית. במהלך הקורס נכיר את מקצוע הפסיכיאטריה ברפואה. נציג את ההפרעות הנפשיות הנפוצות בקרב הילדים והמתבגרים ונערוך דיון קליני לגבי כל אחת מההפרעות. נבין איך ניתן יהיה לזהותם בילד - בסביבתו הטבעית וכן נסקור את הגישות הטיפוליות השונות הקיימות כיום בתחום בריאות הנפש, כולל זאת המשלבת פעילות גופנית.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

היבטים רפואיים של פעילות גופנית בילדים

מרצים:

פרופ' אלון אליקים

לפעילות גופנית תפקיד מרכזי בטיפול ובמניעה של מחלות רבות בילדים. בשנים האחרונות אנו עדים לשני תהליכים המתרחשים במקביל בכל הנוגע לפעילות גופנית. מחד, יש ירידה בכמות הפעילות הגופנית שמבצעים ילדים ומבוגרים בשעות הפנאי, ומאידך, יש עלייה של מעורבות ילדים ומבוגרים בספורט תחרותי.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

לשני התהליכים משמעויות רפואיות חשובות. קורס זה ידון בהשלכות הקטנת הפעילות הגופנית בילדים ובמתבגרים, בחשיבות הפעילות הגופנית לטיפול ולמניעה של מחלות כרוניות שכיחות כגון: השמנה, סוכרת, אסטמה וכדו', וכן בהיבטים רפואיים הקשורים לעיסוק בספורט תחרותי.
 

תזונה בגיל הילדות

מרצים:

ד"ר מיכל גילאון

דרישות קדם: תזונת האדם - היבטים מטבוליים וקליניים ( קורס תואר ראשון) - הצרכים האנרגטיים בגיל הינקות, הגיל הרך, גיל בית הספר וגיל ההתבגרות. צרכים תזונתיים ייחודיים בגילאים הנ"ל, כולל דיון מקיף בשאלת החלב – בעד ונגד. כיצד השתנתה התזונה בילדות לאורך בעשורים האחרונים, התזונה של ילדינו כיום וישום המלצות תזונתיות בילדים על פי הספרות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תזונה בהריון והשפעתה על המטבוליזם והתפתחות מחלות כרוניות בילדות ובבגרות. יתרונות ההנקה בהיבט התזונתי.
היבטים אפידמיולוגים בתזונת ילדים.
דיון מקיף בבעיית ההשמנה בילדים.
אלרגיה לחלב ומזונות נוספים.
תזונה במצבי תת ספיגה בילדים, כגון, מחלת הצליאק.
הפרעות אכילה בגיל ההתבגרות.
 

התנהגויות של התמכרויות ותלות בילדים ובנוער

מרצים:

ד"ר יורם גרינשטיין

הקורס יסקור את מושג הלחץ, תיאוריות מרכזיות וגורמים היוצרים לחץ בבית, בעבודה ובחברה, וביטויי הלחץ במישורים הגופניים, קוגניטיביים, התנהגותיים ורגשיים. ייסקרו גורמים אישיותיים הקשורים לתגובות והתמודדות, השפעות בריאותיות, טיפול ומניעה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

התפתחות תקינה ובלתי תקינה בגיל הרך

מרצים:

ד"ר מירי גץ

זהו קורס מתקדם המיועד להקנות לסטודנט הבנה וידע לגורמים התורמים להופעת דפוסים מוטורים בלתי תקינים. הקורס יתמקד בליקויים של המנגנונים התנועתיים – נוירו מוטוריים והתחושתיים והשפעתם על ההתפתחות המוטורית מגיל 0 עד 6 שנים. יושם דגש על יישום ההבנה של התהליכים ההתפתחותיים בתכנון ויישום תכניות של פעילות גופנית והתפתחות מוטורית המותאמים לגיל הרך. כמו כן, סטודנטים יקבלו כלים להערכת רמת התפקוד המוטורי של הילד.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

פיתוח חשיבה באמצעות תנועה ומוזיקה

מרצים:

ד"ר חגית שקדי וד"ר לאה מרזל

מטרת הקורס פיתוח דרכי עבודה בגיל הרך באמצעות שפות המוזיקה והתנועה לרכישה ולהטמעה של חשיבה מתמטית. הקורס נועד לבסס תשתית תיאורטית רחבה ועדכנית שתאפשר לסטודנטים ללמוד על הקשרים שבין תחומי המוזיקה והתנועה כאמצעי המחשה לרכישת מושגים מופשטים מתחום המתמטיקה בגיל הרך. הקורס יכלול סקירה ודיון בנושאים התפתחותיים נבחרים מנקודת המבט של הגישה המערכתית אקולוגית המדגישה את השלוב שבין תחומי ההתפתחות בגיל הרך.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חשוב לציין כי הקורס נועד לסטודנטים שעברו הכשרה בתחומיי החינוך המוזקלי והחינוך לתנועה בגיל הרך במסגרת למודי התואר הראשון.
המושגים הנבחרים הם מתחום המתמטיקה: ספירה ומניה והתאמה חד-חד ערכית, מושגי יחס, מושגי זמן, תבניות וצרופים במסגרת הקורס הסטודנטים ידרשו לקרוא חומר תיאורטי רלוונטי ולהגיב בכתב בהקשר לנושאים הנלמדים
 

יישומי מולטימדיה בהוראת החינוך הגופני

מרצים:

ד"ר יגאל פנחס

דרישות קדם: ידע בסיסי בשפה האנגלית. הכרת המחשב, שליטה בבניית מצגות, הכרת סביבת חלונות. רצוי ידע בהכרת תוכנת פרמייר - הקורס מקנה ידע והבנה בתחום של שילוב אמצעי סרטים ווידאו כחלק מקידום בריאות בנושאים הקשורים לפעילות גופנית, שיפור הכושר הגופני, תזונה ואורך חיים בריא. הסטודנט ילמד כיצד ליצור, לבנות ולערוך סרטים ומצגות בסביבת חלונות על מנת להעמיק את מודעות האוכלוסייה לחשיבות התנועה היציבה והפעילות הגופנית. .
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חינוך לערכים וקידום למידה באמצעות פעילות גופנית

מרצים:

ד"ר איתן אלדר

הקורס מדגיש את ייחודו של החינוך הגופני כהקשר תומך להקניה ולחיזוק של מיומנויות למידה, מיומנויות חברתיות, ויכולת רגשית. תנועה ומשחק מאופיינים בפעילות מאומצת, בשיתוף פעולה בין המורה לבין הילדים, ובינם לבין עצמם, לטווח קצר ולטווח ארוך, במצבי לחץ, בתסכול, בהמתנה, בשמחה וכד'.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

 זוהי למעשה מעין "בבואה של החיים", בה מוצגים מצבים מגוונים ומשתנים בפרק זמן קצר ובעל גבולות וחוקים. מאפיינים אלה, מוצגים בהקשר מהנה ביותר של תנועה ומשחק. למעשה, זוהי מסגרת מובנית ביותר, אותה ניתן להתאים בנקל לצורך השגת יעדים פדגוגיים וקליניים.
 

תכניות לימודים בחינוך הגופני

מרצים:

ד"ר מיכל הירשמן

קורס זה יתמקד בשלושה ממדים של פיתוח והערכת תכניות לימודים בחינוך הגופני: 1. פיתוח של בסיס ידע תיאורטי בנושא מודלים הקיימים בחינוך הגופני 2. תהליך עיצוב ובניית תכנית לימודים הכוללת זיהוי וקביעת מטרות התכנית, בחירת תכנים וקביעת רצפי פעילויות הלמידה ופיתוח חומרי תכנית הלימודים. ידונו גם הקשרים בין עיצוב תכנית הלימודים, מתודת ההוראה והליכי הערכת התכנית. 3. זיהוי נושאים פרקטיים הקשורים בפיתוח תכנית לימודים ויישומה בחינוך הגופני.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

* רק חלק מקורסי הבחירה נפתחים בכל שנה אקדמית 

אשכול ב': האוכלוסייה הבוגרת

פיסיולוגיה של המאמץ של ההזדקנות

מרצים:

פרופ' יובל חלד

הקורס ידון בהרחבה בפיסיולוגיה של המאמץ בהתייחסות לתהליכי ההזדקנות. הקורס יתמקד בהשפעות החיוביות של פעילות גופנית קבועה על אריכות חיים, עיכוב מחלות, ירידה בתחלואה, ועליה באיכות חיים. הקורס יידון בגישות השונות לפעילות גופנית לקשישים, בסוגי הספורט השונים ובתרומתם לחיי הקשיש.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

תזונת האדם הבוגר במצבי בריאות וחולי

מרצים:

ד"ר מיכל גילאון

דיון מעמיק במנגנוני ויסות צריכת המזון (מנגנונים מרכזיים ופריפריים). התייחסות למצבי רעב ושובע. דיון מתקדם במטבוליזם של אבות מזון (דגש על המטבוליזם המורכב של ליפידים, השפעה של דיאטות עם הרכב אבות מזון חריג על מערכות שונות בגוף). העקה החמצונית ונוגדי חמצון – הצגת עבודות חדשות בתחום. דגש על חשיבות צריכת שבעת המינים. תזונה במצבי חולי (סכרת, מחלת לב כלילית והפחתת גורמי סיכון לטרשת עורקים באמצעים תזונתיים).
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

השמנה ואדיפוקינים – התייחסות לרקמת השומן כרקמה אנדוקרינית פעילה, משמעות, דרכי התמודדות
תסמונת מטבולית
תזונה בהריון
תזונה נכונה לאדם הצמחוני.
 

בריאות מזון וחברה

מרצים:

ד"ר ליאורה גביעון

הקורס מתמקד בתהליכים החברתיים והתרבותיים המאפשרים לאדם להשיג מזון ולהתאימו לאורחות חייו המשתנים. בחינת תהליכים המתרחשים מחוץ לספירה הקולינרית, כגון היווצרותן של מדינות לאום, הגירה ועלייתה של תרבות שפע משפיעים על היווצרות מטבחים לאומיים ואתניים מחד גיסא ודיאטה עשירת מוצרים אך שאינה מיטיבה בהכרח עם הגוף האנושי מאידך גיסא. בהקשר זה נשאל גם כיצד השפיעה הגלובליזציה על דפוסי אכילה יומיומיים, על החשיפה שלנו לידע בנושא תזונה ועל מנת המזון היומית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הקורס יעסוק בקשר שבין טכנולוגיה לבין יישומה במטבח הביתי והשלכותיה על הרגלי תזונה יומיומיים. נבחן השינויים שחלו בשיח העוסק בבריאות וטבע, הקשר שלו לשיח על האוכל ועל התפריט היומיומי של אוכלוסיות שונות. בהקשר זה נדון בעוני כלכלי ותרבותי והשלכותיהם על עוני תזונתי. לבסוף, ננתח את הקשר בין אוכל לבין מגדר ונעמוד על התפקידים השונים שממלאים גברים ונשים בכל הקשור לפרקטיקות העוסקות במזון.

ספורט תרבות ומגדר: מבט פמיניסטי

מרצים:

ד"ר טלילה קוש זוהר

המסגרת הרחבה של הקורס היא דיון בספורט כמושא של מחקר סוציולוגי / תרבותי עכשווי. במסגרת זו מציע הקורס הכירות עם כלי החשיבה של ביקורת התרבות והחברה הפמיניסטיות, ועם הפרספקטיבה שהן מציעות לניתוח הספורט כזירה של יחסי כוח, יחסי מגדר, וכמעצב של זהויות מיניות, אתניות ולאומיות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חינוך לצרכנות בריאות נבונה

מרצים:

ד"ר עקיבא קורל

תכני הקורס מציגים את תרבות צרכנות הבריאות בחברה המודרנית במוקדי הצריכה העיקריים: צרכנות התרופות והטיפולים הרפואיים, צרכנות המזון, צרכנות הכושר הגופני, ההתעמלות והספורט, וצרכנות ההרפיה וההתמודדות עם לחצים. על בסיס זה מנותחים הגורמים הסביבתיים, הכלכליים, השיווקיים והסוציו-אקונומיים בחברה הקפיטליסטית המודרנית. דגש מיוחד עוסק באינטרסים הזרים של גורמים מסחריים, פוליטיים ואחרים והשפעתם על צרכנות הבריאות ומפורטות הדרכים להקניית כלים אפקטיביים בדרך לקיום צרכנות בריאות נבונה בחברה הישראלית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

ניהול עצמי לפיתוח אורח חיים פעיל ובריא

מרצים:

ד"ר עופר אטד

קורס זה יספק סקירה של ספרות על ניהול עצמי כולל הדרכה עצמית, הצבת מטרות וחוזים התנהגותיים. הקורס יכין את הסטודנטים ליישם אסטרטגיות ניהול עצמי שונות להגברת ושימור פעילות גופנית, ויסייע להם ברכישת בסיס ידע בהדרכה ואימון של אחרים ביישום אסטרטגיות ניהול עצמי. הקורס יתמקד גם בשיטות מחקר שמשמשות לחקר ניהול עצמי תוך ניתוח ביקורתי של הספרות הקיימת. קורס זה יסייע לסטודנטים בפיתוח שאלות מחקר בתחום הניהול העצמי לפעילות גופנית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

הגוף החברתי והפוליטי

מרצים:

פרופ' ליאורה גביעון

הגוף האנושי הוא מטפורה לסדר חברתי וליחסי עוצמה בחברה. הוויכוח סביב ממדיו, תפקידיו אמות מידה לבחינת תפקודו הם ראי לנורמות אסתטיות וציפיות חברתיות. הקורס ימפה את מקומו של הגוף כסמל, כסימן וכמיתוס בחשיבה התרבותית-חברתית, יעקוב אחרי התמורות החלות בו ויברר את הקשרים בין העיסוק המחקרי בו לבין שאלות יסוד הנגזרות מרוח הזמן העכשווית. נמפה את יחסי העוצמה המופעלים על הגוף, ונעמוד על השינויים ההיסטוריים שחלו בתפיסת הגוף, בתפקידים שנוספו לו עם השנים והאופן בו נשים וגברים עושים שימושים שונים בגוף.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חקר המרכיב הקוגניטיבי של תנועה ויציבה במח

מרצים:

ד" ר גילי יוסף - קורס מרצים אורחים 

הקורס יעסוק בקשר בין המוח לבין התנועה והיציבה. הקורס ידון בדרכים הנסתרות של המוח להוביל לתנועה נכונה ליציבה ולמודעת תקינה. הקורס יעמיק בתפקידם של האזורים השונים במוח, בהעברת המידע אל ומהגוף לשם ביצוע תנועה נכונה. הקורס יהיה מורכב מהרצאות אורח של מומחים שונים בתחום.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

פעילות גופנית לשיקום לב ריאה

מרצים:

ד"ר אייל שרגל

הקורס ידון בהרחבה בפתופיסיולוגיה של מחלות קרדיו – וסקולריות, דיאגנוזה, התערבות רפואית, שיקום וכן מחלות וסיבוכים נוספים היכולים להופיע. הקורס יידון בהעמקה בתרומה של פעילות גופנית על גופו של המתמודד במחלות הנלמדות בקורס.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

היבטים תיאורטיים ומעשיים של פעילות גופנית לזקנים - קורס קיץ

מרצים:

ד"ר חגית שקדי ( בסיועה של איילת דגן)

בקורס זה נכיר את הסוגיות העיקריות של פעילות גופנית בזקנה, נלמד היבטים מעשיים בפעילות גופנית המתייחסים לכל סוגיה (אירובי, אנאירובי) וכיצד משפיעה הפעילות הגופנית על תפקוד הזקן מבחינה פיזית, מנטאלית וקוגניטיבית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תרומתן של שיטות תרגול סיניות לבריאות בגיל המבוגר: עקרונות והנחות יסוד

מרצים:

ד"ר חגית שקדי וד"ר טלילה קוש  

הקורס מתבסס על עקרונות יסוד בתרגול אומנויות התנועה הסיניות – צ'י קונג וטאי צ'י צ'ואן. שיטות אלה, הן חלק ממאגר ידע סיני מסורתי, העוסק בבריאות גופנית ונפשית. ידע זה מבוסס על תובנות סיניות של גוף האדם, תפקודו ובריאותו. שיטות אלה הינן מושא של מחקר מדעי מערבי בעשורים האחרונים, שמצביע על תרומתן לבריאות בכלל ולבריאות האדם המבוגר בפרט. תכני הקורס כוללים הכרת עקרונות התרגול של שיטות אלה ויישומם בעבודה מעשית עם אוכלוסייה בוגרת, תוך התמקדות בפרמטרים מרכזיים רלוונטיים לצרכים בריאותיים של אוכלוסייה זו.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

ניהול מערכות ספורט

מרצים:

פרופ' חוניו סוסנה

בקורס זה התלמידים יחשפו לעומק לאנליזה של גישות רבות בניהול ופיקוח של תכניות אימון וכושר במגזר הציבורי כמו גם במגזר הפרטי. יבחנו מרכיבים אדמיניסטרטיביים, מרכיבים הקשורים למבנה, לכספים, להערכה אישית, לבניית לוח זמנים ולאיסוף כספים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי