תכנית הלימודים

היקף התכנית הוא 44 ש"ס
(שעות סמסטריאליות) במשך שתי שנות לימוד. התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריונים ועבודת גמר.

להלן פירוט חטיבות הלימוד:

חטיבה א': לימודי יסוד - 18 ש"ס

  • באשכול זה ילמדו שלושה תחומי הדעת ( תחום מדעי החברה, תחום חינוך ופדגוגיה ותחום מדעי גוף האדם). החטיבה כוללת 7 קורסי חובה ו-5 קורסי בחירה . 

חטיבה ב': לימודי התמחות - לימודי פעילות גופנית ובריאות המחולקים לשני אשכולות - 18 ש"ס

כל הסטודנטים ילמדו את כל קורסי החובה בשני האשכולות, ובנוסף יבחרו ממגוון קורסי הבחירה מאשכול ההתמחות בו ועוד קורס בחירה אחד מהאשכול השני.
פעילות גופנית ובריאות בגיל הילדות ( לידה עד 18)

  • באשכול זה ילמדו שלושה תחומי הדעת ( תחום מדעי החברה, תחום חינוך ופדגוגיה ותחום מדעי גוף האדם) בהיבט של גיל הילדות .
  • באשכול זה 3 קורסי חובה ( 6 ש"ס) ו-7 קורסי בחירה.

פעילות גופנית ובריאות באוכלוסייה הבוגרת -( 18 ומעלה)

  • באשכול זה ילמדו שלושה תחומי דעת (תחום מדעי החברה, תחום חינוך ופדגוגיה ותחום מדעי גוף האדם) בהיבט של האוכלוסייה הבוגרת .
  • בשכול 2 קורסי חובה ( 4 ש"ס) ו- 10 קורסי בחירה. בסה"כ יש לבחור 6 קורסי בחירה מכל החטיבות.

חטיבה ג': סמינריונים, וסדנת גמר -8 ש"ס

  • שני סמינריונים - 4 ש"ס
  • כל תלמיד יבחר 2 סמינריונים מארבעת הסמינריונים המוצעים .
  • סדנת עבודת גמר– 4 ש"ס

משך הלימודים ופריסתם:
תכנית הלימודים מתפרסת על-פני 4 סמסטרים, ובסך הכול על-פני שנתיים אקדמיות. בכל מקרה, וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, אין לפרוס את לימודי התואר השני על פני תקופה העולה על 5 שנים

יום הלימודים:
הלימודים מתקיימים ביום ד' משעה 8:30 – 19:30.