תקצירי קורסים על פי חטיבות

חטיבה א' - לימודי יסוד - 18 ש"ס
החטיבה כוללת 7 קורסי חובה ו- 5 קורסי בחירה (יש לבחור 2 קורסים מתוך ה- 5)

חטיבה ב' - לימודי התמחות - לימודי פעילות גופנית ובריאות המחולקים לשני אשכולות - 18 ש"ס
כל הסטודנטים ילמדו את כל קורסי החובה בשני האשכולות, ובנוסף יבחרו ממגוון קורסי הבחירה מאשכול ההתמחות בו ועוד קורס בחירה אחד מהאשכול השני.

חטיבה ג' - סמינריונים, וסדנת גמר - 8 ש"ס

  • שני סמינריונים - 4 ש"ס
  • כל תלמיד יבחר 2 סמינריונים מארבעת הסמינריונים המוצעים .
  • סדנת עבודת גמר- 4 ש"ס