חטיבה א' - לימודי יסוד

*רק חלק מקורסי הבחירה נפתחים בכל שנה אקדמית

שיטות מחקר כמותיות

מרצים:

ד"ר רינת ארביב- אלישיב

הקורס יציג שיטות כמותיות מתקדמות לשם ניתוח נתונים כבסיס לקריאה ביקורתית ולהתנסות במחקר חינוכי הלכה למעשה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיטות מחקר איכותניות

מרצים:

פרופ' ליאורה גביעון

במהלך הקורס ידונו מודלים מרכזיים של המחקר האיכותני במדעי החברה. כמו כן יבחנו אפשרויות יישום שיטות מחקר איכותניות בתחומי החינוך והפסיכולוגיה.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סטטיסטיקה ו - SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב - אלישיב

הקורס יציג שיטות כמותיות מתקדמות לשם ניתוח נתונים כבסיס להתנסות במחקר חינוכי הלכה למעשה.
סמינריון חובה
קורס סמסטריאלי

מוטיבציה ללמידה ולפעילות גופנית- עקרונות והליכים התנהגותיים

מרצים:

ד"ר איתן אלדר

במהלך הקורס יוצגו עקרונות והליכים התנהגותיים המסבירים את המושג מוטיבציה והמסייעים להגבירה בהקשרים של מערכת החינוך והספורט. במהלך הקורס יוצגו תיאוריות שונות המגדירות ומסבירות מוטיבציה ללמידה ולפעילות גופנית, ממצאי מחקר ועקרונות בניתוח יישומי של התנהגות, בתחום המוטיבציה ללמידה ולפעילות גופנית. כמו כן יוצגו ממצאי מחקר ועקרונות בניתוח יישומי של התנהגות, בתחום המוטיבציה ללמידה ולפעילות גופנית, והליכים יעילים העומדים לרשות מורים ומאמנים, להגברת מוטיבציה אצל תלמידיהם.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

גישה דינמית בלמידה ובבקרה מוטורית

מרצים:

ד"ר מירי גץ

מטרת הקורס היא להכיר יישום עקרונות של למידה ובקרה מוטורית בהתערבויות תנועתיות הממוקדות בתפקוד (activity based). הקורס יעבור על תיאוריות של עיבוד מידע, מודלים נוירולוגים, תיאוריות של למידה מוטורית, ההשפעות של אימון במצבים שונים, והשפעות של הסביבה הלימודית. הקורס יתמקד במשתנים הקשורים למאפייני המיומנויות וההקשר הסביבתי וסוגי הגירויים השונים המשפיעים על ההתנהגות המוטורית. התכנים התיאורטיים והיישומים נתמכים במחקרים עדכניים הטוענים שקואורדינציה ושליטה מוטורית מתארגנים בהתאם למטרה תפקודית ספציפית.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיטות להערכה של יכולות גופניות ובנייה של תכניות אימונים לילדים ולבני נוער

מרצים:

ד"ר אייל שרגל

קורס זה יעניק ידע תיאורטי ומעשי נרחב ביישום והערכה של מצב בריאותי, של דרגת כושר אירובי ואנאירובי, הרכב גוף וגמישות. בנוסף הקורס יעניק לתלמידים כלים לבניית תכניות אימון לאנשים בריאים לספורטאים וללא ספורטאים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

משק החום, המים והמלחים בגוף הילד, בגוף המתבגר ובגוף הבוגר

מרצים:

פרופ' יורם אפשטיין

הכרת המנגנונים הקשורים במשק המים והמלחים, בגוף הילד, המתבגר והבוגר. הבנת ההשפעות הסביבתיות והתנהגותיות על משק המים והמלחים בגופינו. הכרת התהליכים הקורים במנגנונים אלו של גופינו בסוגים השונים של פעילויות גופניות ובעוצמות השונות שלהן. כמו כן יוכרו ויידונו תהליכים פיזיולוגיים הקשורים בתהליכי איקלום למצבי קיצון כגון קור וחום.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

המערכת ההורמונאלית במנוחה ובמאמץ

מרצים:

ד"ר גילי יוסף

למוח תפקיד מכריע בתכנון ובהוצאה לפועל של הפעילות הגופנית. המוח מעביר אותות על ידי מערכת העצבים אך בו זמנית גם על ידי מסרים הורמונאליים המשפיעים מאד על תפוקתה של הפעילות הגופנית. במהלך הקורס נכיר אתה מבנה של המערכת ההורמונאלית, ונעקוב אחר המסלולים הייחודים הדרושים ליישום פעילות גופנית רצויה. מסלולים אלו מערבים מבנים שונים במוח כמו גם בלוטות אחרות בגוף. במהלך הקורס נכיר ונבין את המבנה והתפקוד של מערכת זו במהלך פעילות גופנית.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

פילוסופיה של חיים שלמים - גישות, דרכים והגשמות

מרצים:

פרופ' נמרוד אלוני

האידיאל התרבותי והחינוכי של חיים שלמים – מלאים, רב-צדדיים, טובים וראויים – הוא עתיק יומין. הוא מופיע לראשונה בתרבויות הקלאסיות של המזרח והמערב, ויש לו נוכחות בולטת בחינוך הנאו-קלאסי, הפרוגרסיבי וההומניסטי של ימינו. המשותף לגילויים השונים של אידיאל החיים השלמים הוא הענקת ערך עליון לפיתוח המשולב – הפרופורציונאלי וההרמוני – של כושרי הגוף והרוח, יחד עם סירוב להתמחות מופרזת או להתמקצעות יתר אשר פוגמת בטיבה של האישיות האינטגראלית ובאיכות הכוללת של תפקודיה במעגלים השונים של החיים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

 היעד המוצהר של אידיאל החיים השלמים הוא הנהגת חיים איכותיים, משמעותיים, מכובדים ומספקים, אך הדרכים להגשמת יעד זה רבות ומגוונות. להלן מספר דוגמאות שיבהירו עניין זה: הגישה הקונפוציאנית והגישה הטאואיסטית הן שתי אסכולות סיניות מנוגדות – אחת עם אוריינטציה מיסטית-טבעית והשנייה עם אוריינטציה תרבותית-חברתית – להסדרה נאותה של פני-האישיות, חיי המשפחה, חיי הקהילה וחיי המדינה; הבודהיזם והיוגה הן מסורות ופרקטיקות שמקורן בהודו שמקפידות על טיפוח גופני ורוחני לקראת מדרגה אנושית גבוהה יותר; אפלטון ואריסטו כללו את הגוף, המוסיקה, מתינות האופי, האזרחות המעורבת, התבונה המעשית והשכל הפילוסופי-מדעי כמכוננים מערך שלם של יכולות לקראת חיים שלמים וראויים; הסטואים הרומאים, מונטיין הצרפתי וניטשה הגרמני הצביעו ישירות על האתגר של אמנות החיים האנושיים כיעד העליון שאליו יש לחתור; ג'ון דיואי ואנשי הזרם הפרוגרסיבי החינוכי בארה"ב נתנו קדימות לחיים השלמים והעכשוויים של הילדים – כמתכון לצמיחה וכביקורת על פולחני מקצועות הלימוד האקדמיים והמוכרים; ובימינו תפיסות ביקורתיות ופמניסטיות שונות יוצאות נגד פולחני הידע, המדע, היעילות החברתית, האובססיה הכלכלית והצרכנית, ההישגים הלימודיים והתוצרים המדידים, ומבקשות להחזיר את האדם אל חיים רגשיים, דיאלוגיים וקהילתיים והרמוניים עם הסביבה הטבעית והחברה האנושית.
 

מצבי דחק בריאות והתמודדות

מרצים:

ד"ר יורם גרינשטיין

הקורס יסקור את מושג הדחק, תיאוריות מרכזיות וגורמים היוצרים דחק בבית, בעבודה ובחברה, וביטויי הדחק במישורים הגופניים, קוגניטיביים, התנהגותיים ורגשיים. ייסקרו גורמים אישיותיים הקשורים לתגובות והתמודדות, השפעות בריאותיות, טיפול ומניעה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תפקוד מערכת העצבים המרכזית במהלך הפעילות הגופנית בילדים ובבוגרים - קורס קיץ

מרצים:

ד"ר יוסי חלמיש

למוח ולחוט השדרה תפקיד מכריע בתכנון ובהוצאה לפועל של הפעילות הגופנית. במהלך הקורס נכיר את מבנה מערכת העצבים המרכזית, ונעקוב אחר המסלולים העצביים הייחודים הדרושים ליישום פעילות שרירית רצויה. מסלולים אלו מערבים מבנים שונים במוח כגון - מוח קטן, גרעיני בסיס, גזע המוח והמיספרות. אחד הנושאים ה"חמים" כיום בחקר המוח הינו זיהוייה של רשת עצבית המקשרת בין מצבו המנטאלי של האדם ליכולתו הגופנית. נכיר את הנושא מקרוב בעזרת לימוד פרונטלי בכיתה, ובנוסף - עיון מתוך מחקרים עדכניים.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מחקר על הוראת החינוך הגופני

מרצים:

ד"ר מיכל הירשמן

מחקר על הוראת החינוך הגופני מכיל מספר שדות חקר הקשורים גם להשפעת מורה וגם להשפעת תלמידים על הוראה ולמידה. בקורס זה הדיון יתמקד בתת-שדה החוקר את התנהגות התלמידים כמשתנה תלוי או כמוקד מרכזי, והתנהגות המורה או צורת ההוראה כמשתנה בלתי תלוי או נושא המחקר. באמצעות הגדרות אלו, ממצאים ממחקר על הוראת החינוך הגופני מספקים את הרציונל לשיפור ההוראה על ידי תיקוף אמפירי של הליכים יעילים. קורס זה על מחקר על הוראת החינוך הגופני מעוצב כך שיספק לסטודנט בסיס להבנת שלושה עשורים של מחקר בתחום זה.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

התכנים יתמקדו בהיסטוריה, שאלות, מתודולוגיות וממצאים הקשורים למחקר על הוראת החינוך הגופני. ההתמקדות במהלך הקורס תהיה על פיתוח כישורים כ: (א) צרכנים של מחקר חינוכי ופרקטיקות בחינוך, (ב) חוקרי חינוך, ו (ג) מכשירים להוראה.